zaterdag 16 mei 2020

Gedeeltelijke heropstart in De Springplank Eversel

Ook in de Springplank Eversel is de gedeeltelijke heropstart gisteren vlot verlopen. Omwille van de veiligheid en het welzijn van de kinderen en de ouders werd door het schoolteam gekozen voor de volgende formule: de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar herstarten in 8 groepen elke voormiddag, behalve woensdag , met verschillende begin- en einduren. De leerlingen van het zesde leerjaar komen in drie groepen iedere namiddag van 12:30 tot 15:15 uur.

Aan de hand van een goedgekeurde risicoanalyse werd een gedetailleerd draaiboek uitgewerkt en bezorgd aan alle ouders en leerkrachten waarbij uiteraard alle veiligheidsmaatregelen nauwkeurig werden omschreven. Het nodige hygiƫnische materiaal voor kinderen en leerkrachten werd ook voorzien.

Gisteren lag de focus op het blije weerzien met de kinderen en met de leerkrachten waarbij vooral veel kansen werden gegeven aan de kinderen om hun gevoelens en emoties met elkaar te delen. Via spelvormen werden dan ook de nodige afspraken gemaakt waar de kinderen zich aan moeten houden om het veilig te houden.

Er werden ook aparte speel- en plasmomenten per groep gepland zodat de nodige afstand kon worden bewaard. Voor de kleuters en de leerlingen van 3,4 en 5 loopt het afstandsonderwijs verder.

De noodopvang in de school loopt verder en ook de buitenschool kinderopvang vindt plaats op school in lokalen van het kleutergebouw uiteraard in verschillende bubbels.

De kinderen en de leerkrachten kijken al uit naar volgende maandag om elkaar terug te zien! Veel succes allemaal en een dikke pluim aan het schoolteam, aan de ouders voor de twee maanden thuisonderwijs en aan de kinderen voor hun inzet thuis. Met veel dank aan Patrick Balette, directeur Springplank Eversel