woensdag 6 mei 2020

FOP's en VOP's (fiets of voetgangersoversteekplaats)

De alerte fietser merkte allicht op dat fietsoversteekplaatsen (FOP's) op de gewestweg N719 (G. Gezellelaan, St.-Willibrordusplein, Brugstraat en Koolmijnlaan) werden gefreesd. Ook enkele oversteekplaatsen voor voetgangers (VOP's) in G. Gezellelaan en schoolomgeving Brugstraat werden verwijderd, maar enkel op de rijbaan : kwestie van besparen.

De fietsersbond informeerde naar de intenties van de wegbeheerder, Administratie Wegen & Verkeer (AWV). Naar verluidt wordt de blokmarkering, die een oversteekplaats voor fietsers aanduidt vervangen door een zogenaamde geleidingsstrook. Dit is een éénlijnige, kleinere blokmarkering, aangevuld met een fietslogo en/of enkele pijlen. Dit nieuwe type markering is overigens al aangebracht op andere gewestwegen zoals Terlaemenlaan.
Blijft de vraag wat de gemeente zal doen: op gemeentewegen zijn fietsoversteekplaatsen immers nog aangeduid met andere blokmarkering, hetgeen de fietser in verwarring kan brengen.

De fietsersbond ijvert voor uniformiteit en veiligheid voor alle fietsers en zal de gemeentelijke wegbeheerder haar advies overmaken. De belijningswerken zouden volgende week plaats vinden. Gezien de onduidelijkheid is het tot dan oppassen geblazen aan VOP's en FOP's !
Met veel dank aan de Fietsersbond Heusden-Zolder