donderdag 14 mei 2020

De Vrije basisschool van Boekt is ‘klaar voor de heropstart’!DEEL 1:
Naar aanleiding van een mogelijke heropstart op vrijdag 15 mei voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar heeft onze school van de interne preventieadviseur een risicoanalyse met 20 matrixen ontvangen waarvan al de risico’s van rood naar groen moesten veranderen, om op een veilige manier te kunnen/mogen heropstarten. Onze school heeft hiervoor een plan, op maat, opgesteld en voorgelegd aan de interne preventieadviseur. Nadat hij dit kritisch doorgenomen had, keurde hij het goed en gaf zijn toestemming tot uitvoeren. Na een intense week van ‘onze school Corona-proof maken’ kregen we ‘groen licht’ om gedeeltelijk terug her op te starten, omdat onze school voldoende risico’s had weggenomen.

Concreet wil dit zeggen:
* heropstarten met 4 volledige dagen voor het 1ste leerjaar en 2de leerjaar (ma – di – do – vr)
* heropstarten met 2 volledige dagen voor het 6de leerjaar (di – vr)
   Het eerste, tweede en zesde leerjaar worden ingedeeld in 4 groepen d.w.z. dat we in totaal starten
   met 12 groepen.

Iedere groep krijgt een vast begin- en einduur, een vaste poort, een vaste ingang, een vaste klas, een vast toilet, een vaste wasbak, vaste pauzes en een vaste speelplaats!

De 12 leerkrachten zijn van het begin tot het einde van de dag verantwoordelijk voor hun groep/bubbel en blijven de hele dag bij hen.

Ieder kind krijgt een vaste plaats in de klas.
We starten de ‘eerste schooldag’ met aandacht voor het socio-emotionele; hoe hebben onze kinderen de voorbije tijd beleefd?
Onze klassen zullen zoveel mogelijk met elkaar in contact proberen te komen via allerhande technieken, die we onszelf de voorbije periode eigen gemaakt hebben, zodat onze kinderen toch ‘op afstand’ wat ‘samen kunnen zijn’.

* Aan de poort worden de handen van de kinderen telkens ontsmet, bij aankomst en vertrek.
* Ouders blijven ten alle tijden buiten de schoolpoorten.
* Bij het afhalen van de kinderen, wachten de ouders op de ‘bloemetjes’ buiten de poort.
   De kinderen nemen plaats op de ‘bloemetjes’ binnen de poort en de leerkracht geeft aan welk kind
   vervolgens kan/mag vertrekken.
* We vragen ouders niet te blijven praten aan de poorten: want ieder kwartier komt er een nieuwe groep van ouders!
* Kinderen, die naar de voor- of naschoolse opvang moeten, worden door een begeleider op het juiste
   uur naar school gebracht of van school gehaald.
* Kinderen begeven zich rechtsreeks naar hun klas. Ze volgen hiervoor de pijlen.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?
* Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.
* Bereid je kind voor. Leg uit waarom ouders en leerkrachten een mondmasker dragen.
* Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met één van de juffen: dan zoeken ze samen met jou naar een oplossing.

* Het hoofddoel zal ten alle tijden zijn: ‘1,5m – afstand proberen te bewaren!’
* Leerkrachten en ouders dragen altijd een mondmasker in de (buurt van de) school.
   Leerkrachten zetten het pas af wanneer ze een instructie, op een veilige afstand van 1,5m kunnen geven.
* Ouders nemen iedere ochtend de temperatuur van hun kind; indien het koorts heeft, houden de ouders het kind thuis.

DEEL 2:
Kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar, die gebruik kunnen maken van de Noodopvang in het sportcomplex, houden zich aan volgende afspraken:
* Ze gaan via de groene poort voor het Sportcomplex binnen: daar zal een leerkracht staan, die de
   handen van de leerlingen helpt te ontsmetten.
* Ze gaan rechtstreeks naar binnen en gaan iedere keer op hun ‘vaste plaats’ zitten.
   Een tweede leerkracht zal al binnen zijn.
* Ze werken tijdens de Noodopvang aan hun takenpakketten.
* Ze besteden steeds de nodige aandacht aan het ‘1,5m – afstand houden’ en het handen wassen / ontsmetten.

DEEL 3:
Kleuters, die gebruik kunnen maken van de Noodopvang, worden in vaste groepen en lokalen verdeeld o.l.v. vaste leerkrachten, die deel uit maken van hun ‘bubbel’.
Ook zij gebruiken, net zoals de ‘bubbels’ elders in de school, een vast toilet en een vaste wasbak, die telkens na ieder toiletbezoek ontsmet wordt.
Ze houden zich aan volgende afspraken te houden:
* De kleuters komen binnen via de grote poort: daar zullen twee leerkrachten staan, die de handjes
   van de kleuters helpen ontsmetten.
* De oudste kleuters nemen afscheid aan de grote poort en wandelen zelfstandig naar hun klasje, 
   waar hun leerkracht op hen wacht.
* De ouders van de jongste kleuters mogen mee de speelplaats op tot aan de ‘bloemen’ en nemen daar afscheid.
* Ze besteden, in de mate van het mogelijke, de nodige aandacht aan het ‘1,5m – afstand houden’ en het handen wassen / ontsmetten.

Het is heel duidelijk:
onder het motto #samensterk heeft het team van de Vrije Basisschool van Boekt zich alweer van z’n allerbeste kant laten zien!
Foto's met dank aan Marlies Decabooter en de info van Directrice Miet Vanbilsen