dinsdag 12 mei 2020

38 jaar ervaring verdwenen uit de gemeenteraad

Op 11 mei besliste Simonne Janssens-Vanoppen haar ontslagbrief in te dienen als gemeenteraadslid in Heusden-Zolder. Ze is steeds van oordeel geweest dat - eens de 75 levensjaren voorbij - de tijd gekomen is om een stap terug te zetten en het politiek werk aan anderen over te laten. Op haar verjaardag op 8 mei voegde ze effectief de daad bij het woord en informeerde ze de voorzitter van de gemeenteraad over haar beslissing. Simonne mag tevreden terugblikken op een indrukwekkende politieke loopbaan.

Simonne werd op 8 mei 1944 in Heusden gebeuren als dochter van een ondergrondse mijnwerker en een liefdevolle huisvrouw. In 1967 trouwde Simonne met Willy Janssens, die op 9 augustus 2012 onverwacht vroeg overleed. Sindsdien staat Simonne alleen in voor de opvoeding van hun zoon Tom die doof en autistisch geboren werd.

Simonne is op professioneel vlak verschillende jaren actief geweest als onderwijzeres in Zolder centrum. Een functie die ze na de geboorte van hun zoon Tom gedurende enkele jaren combineerde met lesgeven aan het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden. In 1979 zei ze het lesgeven vaarwel om zich volledig te kunnen toeleggen op het huismoederschap. Toen had ze nog geen idee dat ze enkele jaren later aan een avontuur zou beginnen dat haar nog een aantal decennia in de ban zou houden.

Haar eerste stappen in de actieve politiek zette ze in 1982 met de partij NIEUW. In dat jaar vond in Heusden-Zolder een ware politieke aardverschuiving plaats. Simonne was vanaf 1 januari 1983 één van de maar liefst 11 verkozen raadsleden binnen de NIEUW-fractie. Vanaf 1 april 1983 ruilde ze het gemeenteraadszitje in voor het voorzitterschap binnen het OCMW.
Ook bij de twee daarop volgende verkiezingen raakte Simonne met glans verkozen in de gemeenteraad en mocht ze een schepenambt bekleden. Een rol die ze in de periode 1991-1994 combineerde met een zitje in de Limburgse provincieraad.
In 1999 klom Simonne zelfs op naar een zitje in het Vlaams parlement. Een rol die ze vroegtijdig terug moest lossen na het jammerlijk ontslag van minister Johan Sauwens.
Ondertussen in de gemeenteraad werd Simonne in 2000 opnieuw verkozen als onafhankelijk gemeenteraadslid, waarvan ze de laatste periode van de bestuursperiode opnieuw invulde als schepen.
Sinds 2006 raakte Simonne nog drie keer verkozen als gemeenteraadslid op de lijst van de N-VA. Tussendoor nam Simonne nog deel aan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie waarbij ze keer op keer een bijzonder mooi resultaat mocht neerzetten.

Simonne heeft steeds een sterke sociale reflex gehad. Het welzijn van de inwoners van Heusden-Zolder laat haar niet los. Zeker de hulpbehoevenden en andersvaliden kregen haar volle steun, onder meer via haar engagement in de Vlaamse Vereniging voor Autisme en de GATAB.
Daarnaast heeft Simonne steeds een zwak gehad voor de culturele ontwikkeling, had ze een enorm respect voor het lokaal erfgoed en is ze bovenal overtuigd Vlaams-nationalist. Iets wat onder meer tot uiting komt via haar actieve betrokkenheid bij het Elfjulicomité Limburg.

Met Simonne verdwijnt er heel wat kennis en kunde uit de gemeenteraad. Hoewel de visies en politieke meningen uiteraard niet per se gelijk lopen, hebben vriend en vijand een bijzonder groot respect voor hetgeen Simonne voor Heusden-Zolder gedurende haar ganse loopbaan heeft betekend. Getuige hiervan is de oorverdovende stilte als Simonne had woord nam in de raad en iedereen geboeid naar haar gepassioneerd pleidooi luisterde voor het behoud van de gemeenteschool Beekbeemden, tegen de verdere teloorgang van Zolder centrum of voor een betere algemene toegankelijkheid van publieke gebouwen en het openbaar domein in zijn algemeenheid.

Simonne kiest ervoor om in schoonheid te eindigen. Na een politieke loopbaan van maar liefst 38 jaar is het tijd om aan een nieuw avontuur te beginnen. Ze hoopt nu tijd te vinden voor andere zaken die nog op haar wenslijst staan maar die ze omwille van tijdsgebrek en drukte nooit heeft kunnen opnemen.
Zo hoopt ze enerzijds de tijd te vinden om haar enorme archief van haar politieke loopbaan uit te zuiveren en te klasseren.
Daarnaast hoopt ze eindelijk verder schrijven aan haar ‘vervolgboek’ dat al zo lang on hold staat. Een langverwacht vervolg op haar boek uit 1984 “De wereld anders bekeken”, het verhaal van een moeder over haar doof autistisch kind. Al hoopt ze het deze keer anders te kunnen aanpakken. Destijds heeft ze het volledig met de hand geschreven en laten uittypen. De mogelijkheden vandaag zullen wat gemakkelijker zijn.

Simonne, in naam van de bestuursleden van N-VA Heusden-Zolder, willen we jouw duizend maal bedanken voor de positieve en leuke momenten die we samen met jou hebben gehad. Soms waren er meningsverschillen, maar steeds primeerde het partijbelang en werden conflicten op een volwassen manier bijgelegd. In de politieke arena ging het vaak hard tegen hard, maar Simonne speelde steeds op de inhoud, nooit op de man. Dit geniet ons grootste respect! Laat het ook een leidraad zijn voor de mensen die vandaag nog politiek actief zijn en die de volgende jaren mogen verder bouwen aan onze mooie gemeente!
Het ga je goed!
Peter Orens                                                                           Hans Zegers
Voorzitter N-VA Heusden-Zolder                                          Fractieleider N-VA fractie