woensdag 1 april 2020

Persbericht PZ H|Z => Corona overtredingen


De afgelopen dagen en weken hebben we dagelijks extra mensen ingezet om toezicht te houden op de afgekondigde maatregelen.  Her en der werden inbreuken vastgesteld en de nodige waarschuwingen gegeven.  Ondertussen zijn we in een fase beland waarin er geen waarschuwingen gegeven worden en alleen maar processen-verbaal opgesteld worden.

Van het begin van de maatregelen hebben wij tot op  vandaag (8u)  77 inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd.  Bijna allemaal niet essentiële verplaatsingen of niet naleven van het samenscholingsverbod.  Omtrent samenscholingen krijgen wij ook regelmatig meldingen binnen van mensen die in de buurt overtredingen zien. Wij sturen ploegen uit maar kunnen niet altijd vaststellingen verrichten. Soms zijn de mensen weg, soms zijn het gerechtvaardigde samenkomsten met de nodige maatregelen.

We krijgen ook veel telefoons met vragen over de Corona-maatregelen. We vragen om het daarvoor voorzien nummer te contacteren maar nog steeds zoeken mensen bij ons toch een toestemming ondanks het negatief advies. 

Tot op vandaag hebben wij nog geen spuwincidenten gehad noch mensen moeten arresteren ikv niet naleven van de maatregelen. 
Gisteren hebben wij een eerste overtreder voor de tweede keer geverbaliseerd ikv samenscholingsverbod.

Met het weekend en het mooi weer in het vooruitzicht zouden wij toch een oproep willen lanceren naar de mensen om de maatregelen na te leven en geen onnodige verplaatsingen te maken, geen (tuin)feestjes te organiseren.  We blijven elke dag controleren want alleen als iedereen zich er aan houdt, zullen de maatregelen nut hebben.