donderdag 2 april 2020

Persbericht Parket Limburg voor de corona inbreuken

Het parket Limburg bevestigt nogmaals strikt toe te zien op de naleving van de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen. Een veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving bereiken we in deze moeilijke tijd enkel wanneer iedereen zich houdt aan deze regelgeving en we samen zorgen voor kwetsbare personen. Alleen zo kunnen we het werk van onze dokters en ziekenhuizen verlichten.
Het vervolgingsbeleid bestaat erin dat iemand die in overtreding is, in eerste instantie een minnelijke schikking zal voorgesteld krijgen. De richtinggevende bedragen zijn 750 euro voor een handelaar in het kader van professionele activiteiten en 250 euro voor particulieren. Ingeval van flagrante overtredingen of van herhaling, zal het parket dagvaarden voor de correctionele rechtbank via snelrecht. Er zal desgevallend een verbeurdverklaring worden gevorderd van illegale winsten of van goederen die werden gebruikt voor de niet essentiƫle verplaatsingen.

De regelgeving wordt dus strikt gecontroleerd door de Limburgse politiezones. Hierbij kan de politie, wanneer een illegale bijeenkomst is georganiseerd in een gebouw en er geen vrijwillige toelating tot controle wordt gegeven, zich zonder toelating van de bewoners of eigenaars toegang verschaffen op een gepaste wijze om de gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus te handhaven.
Artikel 27 van de wet op het politieambt geeft de politie deze bevoegdheid wanneer op een bepaalde plaats een gevaar aanwezig is dat uitermate ernstig is, het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en dat op geen andere wijze kan worden afgewend.

De meest voorkomende inbreuken zijn het maken van niet-essentiƫle verplaatsingen en het negeren van het samenscholingsverbod. Er waren 5 incidenten waarbij er werd gespuwd/opzettelijk gehoest waarvan 3 in de richting van de politie. Er was tevens een opvallend incident met een hoestende vlogger. De politie merkt verder op dat er sneller wordt gereden op de openbare weg, reden waarom er meer zal worden gecontroleerd op snelheidsovertredingen. Ook stelt men vast dat de burger meer gespannen lijkt te raken naar mate de crisisperiode aanhoudt. We roepen daarom opnieuw op om respect te behouden naar anderen toe en te denken aan de reden waarom we deze maatregelen moeten naleven.