woensdag 15 april 2020

Persbericht KS Vriendenkring, studie en documentatiecentrum “Mijnwerkers voor Werk”

Naar aanleiding van het verschuiven van de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van dinsdag 14 april 2020 voor de behandeling van o. a. het pensioendossier van de ondergrondse mijnwerkers willen wij ter aanvulling van de Flash11 op facebook melden dat wij ook verbaasd, samen met vele Volksvertegenwoordigers, om te vernemen dat de commissie niet zou plaatsvinden en verschoven wordt naar volgende week.

Ons werd meegedeeld, door de verschillende politieke families, dat de Commissie verschoven werd om volgende redenen:
  1. De persoonlijke veiligheid van de deelnemende parlementairen (social distance)

  1. Door het ontbreken van de livestreaming waardoor het onmogelijk werd voor de parlementairen om desnoods amendementen toe te voegen aan het voorliggend wetsvoorstel.

  1. Omwille van organisatorische redenen voor het kamerpersoneel (ontsmetting van de zaal e.d.)

Wij hebben geen enkele aanwijzing om deze elementen in twijfel te trekken.
Door de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben we dan ook officieel bericht ontvangen dat de Commissie sociale Zaken, Werk en Pensioenen volgende week terug samenkomt. (zie bijlage)
We zijn er van overtuigd en na ruggespraak met de verschillende politieke families dat het dossier kan besproken worden in democratische omstandigheden.
We dringen er dan ook op aan dat de Volksvertegenwoordigers, in het belang van het dossier voor de berekening van de pensioenen voor ondergrondse mijnwerkers en in het belang om de ongrondwettelijkheid hieromtrent te herstellen. Het voorliggend interpretatief wetsvoorstel dat opgesteld is door topspecialisten inzake pensioenrecht, arbeidsrecht en grondwettelijk recht kan nu behandeld en gestemd worden. (Eubelius Brussel - onze technische werkgroep)
In de fash11 hebben we gewezen op deze onzichtbare vijand die het coronavirus is.
Zoals de regering ook de bedrijven tracht voldoende zuurstof te geven en zoveel als mogelijk werkend te houden, moet men de parlementairen ook de mogelijkheid geven om hun parlementair werk en bevoegdheden te kunnen uitvoeren.
Wij blijven dan ook de mijnwerkersfamilies alsook de anderen oproepen om de instructies van de overheid op te volgen, “BLIJF IN UW KOT”
De Voorzitter, Michel Dylst