vrijdag 10 april 2020

Rode Kruisopvangcentrum Heusden-Zolder => maatregelen coronavirus

Ook binnen de opvang gelden strikte preventieve maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Rode Kruis-Vlaanderen is hierover voortdurend in overleg met de bevoegde overheidsinstanties. Elke nieuwe verzoeker om internationale bescherming wordt gescreend. Iemand met ziektesymptomen kan pas na volledige genezing doorstromen naar een van de opvangcentra. In de centra worden alle bewoners uitvoerig geïnformeerd en gesensibiliseerd. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de opvolging van kwetsbare personen. Verder worden alle niet-noodzakelijke activiteiten geschrapt en zijn groepsactiviteiten per definitie niet langer toegelaten. De circulatie binnen de centra wordt tot een minimum herleid. Bezoek is niet meer mogelijk, dit kan enkel nog voor externen waarvan de aanwezigheid essentieel is voor de werking van de centra. We doen er alles aan om de gezondheid van onze bewoners, medewerkers en iedereen in onze omgeving te beschermen. Met veel dank aan
Rode Kruisopvangcentrum Heusden-Zolder