donderdag 2 april 2020

Gevaarlijke situatie in Schaapsweg/Hoensbroekstraat.


Op 5/3/2020 meldde de fietsersbond de gevaarlijke situatie in Schaapsweg/Hoensbroekstraat.
De raad voor toegankelijkheid (GATAB) sluit zich hierbij aan. Sinds meer dan een maand is een meter diepe put opengelegd. Er was onvoldoende en onreglementaire signalisatie aangebracht door de aannemer. In eerste instantie reageerden de gemeentelijke diensten door bijkomende signalisatie te zetten. Deze is echter ook ontoereikend en onreglementair : er zijn geen A31-borden op de aansluitende wegen geplaatst. De verlichting van aannemer én gemeente is ontoereikend volgens buurtbewoners. Lint mag niet gebruikt worden en een voorrangsregeling lijkt gewenst. Het voetpad is onderbroken en voetgangers/minder mobiele personen komen in een gevaarlijke, onduidelijke situatie terecht. Er is geen aangepaste snelheidsbeperking op deze 70 km/u-weg met onaangepaste snelheid tot gevolg ter hoogte van de werf. Buurtbewoners vragen zich af of deze werf (nog) vergund is op die wijze ?