dinsdag 21 april 2020

Gemeenteraadspunten voor donderdag 30 april

Omstreeks 19 uur zal  het weer vergaderen worden  in de gemeenteraadszaal, Er zijn 32 punten op de kalender en voor de OCMW raad staan ook 6 punten op de agenda
- Politie - openstelling 1 HINP recherche
- Heel wat kerkfabrieken voor de afrekeningen
- Financiën - toekenning financiële steun huisartsenwachtpost
- Financiën - Belasting en retributiereglementen mbt Covid-19
- Samenleving - Corona - GAS-reglement aanpassing
- Personeel en HR - Beekbeemden - samenwerkingsafspraken CLB
KLIK HIER om alle punten te lezen en of op te slaan