woensdag 15 april 2020

""Eén om terug te zien uit H|Z "".


De oudere inwoners van Heusden-Zolder zullen het zich wel herinneren dat het  eerste voetbalveld van ""Victoria"" gelegen was in de Minderbroederstraat ( Dat stuk van de Minderbroederstraat als je van de Gasthuisstraat naar het Sint Franciscuscollege rijdt.
Onder de naam ""Victoria"" mocht hier de successen behaald worden toen een accomodatie met 1 voetbalveld en een kantine en de kleedkamer. Toen was er nog geen sprake van  de straatnaam die was er toen nog niet. Maar  dit speelveld grensde tegen het houten barakkenkamp genaamd "" BALTISCH KAMP"". Daar komen we nog op terug bij een andere gelegenheid. Ergens begin jaren 1950 verhuisde Victoria naar een mooiere en grotere locatie en de voetbalclub verhuisde dan naar de Helzold ergens begin jaren 1950. Daar ontstond dan de naam Fc Helzold.waar het nu nog steeds  actief is door verscheidene sportclubs zoals Speedwayclub, duivenlokaal, hondenlokalen en andere.