donderdag 30 april 2020

Drukte op de recyclageparken van Limburg.net neemt opnieuw toe

Bij de heropening van de recyclageparken stonden er enorme files nog voor de parken de deuren openden. De vele communicatie over deze ochtendfiles zorgde echter wel voor een rustig verloop van de eerste openingsdagen. Limburg.net stelde de afgelopen dagen echter vast dat heel wat mensen toch nog naar het recyclagepark trekken waardoor er regelmatig opnieuw files staan. De intercommunale roept daarom nogmaals op om enkel naar het recyclagepark komen als het noodzakelijk is. Verder blijkt ook dat heel wat bezoekers niet helemaal goed weten wanneer ze na een bezoek terug toegelaten worden op het recyclagepark.

Bezoekersaantal loopt op 
Bij de heropening van de recyclageparken werd duidelijk opgeroepen om enkel naar het recyclagepark te komen als het echt noodzakelijk is. Na de ochtendrush tijdens de eerste dag leek het erop dat deze oproep goed werd opgevolgd en vielen de bezoekersaantallen op de recyclageparken van Limburg.net met de helft terug. Stelselmatig zag Limburg.net echter de bezoekersaantallen opnieuw stijgen. De bezoekersaantallen van de afgelopen week liggen in lijn met de bezoekersaantallen tijdens een normale week. Dit betekent dat heel wat bezoekers ook komen als het niet noodzakelijk is en dit zorgt opnieuw voor files gezien de beperkingen in het aantal toegelaten bezoekers op het recyclagepark. Deze beperkingen blijven uiteraard nodig om de maatregelen betreffende ‘social distancing’ maximaal te garanderen voor de parkwachters maar ook voor de bezoekers zelf.

Bezoekers melden zich te vroeg aan voor een nieuw bezoek 
Om de noodzakelijke afstandsmaatregelen te garanderen en iedereen de kans te geven om, indien nodig, het park te bezoeken wordt momenteel 1 bezoek per 14 dagen toegelaten voor elk gezin. De parkwachters van Limburg.net moeten dagelijks echter tientallen mensen terug naar huis sturen die te vroeg opnieuw naar het recyclagepark komen waardoor de slagboom voor hen gesloten blijft. Via mijn.limburg.net kan iedereen nakijken wanneer iemand van het gezin het laatste bezoek aan het recyclagepark heeft gebracht. Bij deze datum moeten ze simpelweg 14 dagen tellen om te weten wanneer ze zich opnieuw mogen aanmelden op het recyclagepark.

Vanaf 5 mei opnieuw zomeropeningsuren
De openingsuren van de recyclageparken van Limburg.net werden bij de heropening voor alle veiligheid beperkt tot de winteropeningsuren. Aangezien op de parken zelf alles goed werkbaar is gebleken maar ook om de wachttijden aan de poort te beperken zullen de recyclageparken van Limburg.net vanaf dinsdag 5 mei tijdens de weekdagen opnieuw een uurtje langer open zijn en zal zo het aantal bezoekers dat het park kan bezoeken stijgen.
Alle openingsuren zijn terug te vinden op www.limburg.net.recyclageparken


De overige richtlijnen blijven voorlopig van kracht


·         Ieder gezin mag maximum 1 bezoek per 14 dagen naar het recyclagepark. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen.  U kan zich met 1 identiteitskaart per gezin aanmelden. Het heeft geen zin om met de identiteitskaart van een ander gezinslid naar een park te komen in deze periode. Het systeem registreert elke aanmelding en weigert aanmeldingen die in strijd zijn met deze regel.

·         Het aantal bezoekers op het park beperkt . Hou rekening met lange wachttijden. Op www.limburg.net/recyclageparken kan u nakijken hoelang de wachtrij is. Klik hiervoor op de naam van het recyclagepark in kwestie.

·         Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.

·         Sorteer uw afval thuis goed uit zodat je snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.

·         U moet de zuil zelf bedienen, de parkwachter mag u niet helpen.

·         Kom alleen naar het park. Enkel als u echt hulp nodig heeft om iets uit de auto te tillen en in de container te gooien, mag u een extra persoon meebrengen. De parkwachter kan u niet helpen met uitladen.

·         Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.  Zo mag telkens maar 1 persoon afval deponeren in dezelfde container. Wacht op voldoende afstand tot de container van uw keuze vrij is.

·         Asbest kan niet naar het park gebracht worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector. Stel het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.

·         Hou er rekening mee dat per bezoek het gewicht van uw voertuig samen met het afval en de inzittenden max. 5 ton mag bedragen. Het voertuig (inclusief aanhangwagen) moet in één geheel op de weegbrug passen.

·         Er is nog steeds geen verkoop van compost in bulk, hakselhout, compostbakken en -vaten.
U kan het quotum huisvuilzakken niet afhalen.

·         Betalen op het park gaat niet.  Op het ticket leest u of uw een openstaande schuld heeft. Betaal deze thuis via overschrijving aan de hand van de info op het ticket. Vergeet dit zeker niet onmiddellijk in orde te brengen, want anders heeft u geen toegang tot het park bij een volgend bezoek. 
Breng je een bezoek aan het recyclagepark? Wees hoffelijk!
Door het oplopen van de bezoekersaantallen zijn er opnieuw wachtrijen. Daarnaast zal er voorrang gegeven worden aan bezoekers die intern moeten circuleren omdat ze meerdere afvalsoorten afleveren en het transport van containers. Ook fietsers en voetgangers moeten in de rij aanschuiven. Limburg.net vraag aan iedereen om hoffelijk te zijn en de opgelegde maatregelen te respecteren.
Omdat de richtlijnen rond huis-aan-huis inzameling en de recyclageparken kunnen veranderen vraagt Limburg.net iedereen om zich regelmatig te informeren via de website www.limburg.net/corona en de facebookpagina van Limburg.net.

Bovenstaande informatie geldt enkel voor de recyclageparken van Limburg.net. Voor de recyclageparken in het beheer van de gemeente kunnen andere regels gelden.