woensdag 29 april 2020

Digitale raadszitting

De zitting van onze gemeenteraad en OCMW-raad van 30 april zal digitaal verlopen. Alle raadsleden kunnen van thuis uit actief aan de zitting deelnemen. Enkel de burgemeester, de waarnemend algemeen directeur en medewerkers van het Secretariaat zijn in het gemeentehuis om alles in goede banen te leiden. Tijdens de raadszitting staan onze collega’s van ICT standby om te helpen bij vragen of problemen. Van het openbare deel van de vergadering wordt audio opgenomen. Deze geluidsopname kan je later via onze gemeentelijke website raadplegen.
 Info: Stafdienst Secretariaat & Juridische Zaken – 011 80 80 81