maandag 13 april 2020

Corona-rustbank


Op 13/1/2020 meldde de fietsersbond grote hoeveelheden aan zwerfvuil achtergelaten op de taluds en rond de rustbank langs het fietsroutenetwerk "het kolenspoor". Alhoewel een snelle opruiming van de gemeentelijke diensten niet uitbleef blijft de vuile toestand aanhouden. Meer nog wijst het afval en de massa aan sigarettenpeuken erop dat dit wel degelijk een hangplek is, ook in deze corona-tijden. Gezien de personen, die op deze plek blijkbaar samenkomen geen boodschap hebben aan de corona-maatregelen en daarenboven besmettingsgevaar verspreiden via de rustbank en het zwerfvuil lijkt het aangewezen om de bank af te dekken of misschien zelfs tijdelijk te verwijderen...