zondag 19 april 2020

Bloedinzameling op 20 april vanaf 17u30 in Ons Huis

Maak altijd een afspraak om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren in onze donorcentra. Ook voor de mobiele bloedinzamelingen is het momenteel verplicht om een afspraak te maken. Dit kan telkens via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00

20 april 20 Ons Huis Berkenbos 17u30 tot 20u00

Onze bloedinzamelingen blijven wel doorgaan.
Het is echter essentieel om de nodige preventiemaatregelen in acht te nemen op collecte. We vragen jullie om de preventiemaatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Belgische overheid nauwgezet te volgen. Daarenboven vragen we ook volgende richtlijnen ter harte te nemen:
Was zeker je handen voor de collecte begint. Indien mogelijk meerdere keren per collecte.
Als je griepsymptomen hebt, vraag of een andere vrijwilliger jou kan vervangen op collecte.
Vermijd om handen te geven aan mede vrijwilligers, donoren en personeel van collecte. Begroet elkaar met een zwaai.
Welke maatregelen nemen wij?
Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren.
Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 meter tussen verschillende personen.
Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig.
Koorts? Hoesten? Keelpijn? Verkouden? In de laatste 14 dagen? Een gezinslid met COVID-19? Dan mag je nu NIET doneren!
Bovendien vragen we om niet-donoren (bv. kinderen) momenteel niet mee te brengen naar een donatie.
Hierin is jullie ondersteuning erg belangrijk:
Duid iemand aan voor "wachtrij management".

Dit wil zeggen:
Vraag aanwezige donoren steeds om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.
Dit is verplicht!
Zorg dat donoren niet in groep binnen gaan.
Zorg dat er niet teveel volk binnen in de collecteruimte staat.
Vraag aan mensen bij aankomst of ze zich niet ziek voelen.
Houd niet-donoren buiten.
Logistieke regelen betreft de mobiele wasbakken.
Stimuleer dat mensen hun handen wassen voor ze binnen gaan.
Vraag elke donor de handen te wassen bij aankomst op collecte.
Wij nemen steeds deze richtlijnen in acht.
Met veel dank aan Moons Jens