zaterdag 14 maart 2020

wzc Berckenbosch doet een oproep

Lieve familie en vrienden, in deze moeilijke tijden proberen we op alle mogelijke manieren te bekijken hoe we samen kunnen communiceren . We gaan de nieuwe technologieën aan onze bewoners aanleren maar ook de manier van hoe het vroeger ging willen we graag stimuleren. 

Schrijf eens terug een brief, stuur een kaartje of laat iemand van de achterkleinkinderen een tekening maken. 
Via deze weg proberen we zoveel mogelijk foto's te delen. Omdat facebook hiervoor de meest geschikte manier is willen we jullie vragen om ook familie en vrienden die geen facebook hebben mee te geven dat misschien een tijdelijk profiel toch een oplossing zou kunnen zijn.
Ons adres is Schansstraat 208, 3550 Heusden-Zolder, alvast héél erg bedankt 😘