zaterdag 21 maart 2020

"" Wereld Downsyndroomdag"" Clara Tielens geeft het voorbeeld

Heideland in Viversel gaf het deze morgen al aan dat het vandaag de "" Wereld Downsyndroomdag"" is en vele in onze buurt toonden dit al door 2 verschillende sokken te dragen. Toch kunnen we  trots de foto laten zien van Clara Tielens die via deze weg om een voorbeeld wil geven nar de mensen die er nog niet bij stilgestaan hebben dit te doen. Clara bedankt voor ons deze foto te bezorgen