zaterdag 7 maart 2020

Sint Franciscusziekenhuis Update coronavirus

Graag informeren wij jullie over het plan van aanpak nu het coronavirus zich verder verspreidt in Europa maar ook in België en Limburg.  Onze dienst ziekenhuishygiëne staat dagelijks in contact met de overheid en volgt de situatie op de voet.  Ook vindt er dagelijks een intern overleg plaats met directie en ondersteunende diensten om het beleid op de voet te volgen. 

Actuele stand van zaken

In SFZ werden sinds de uitbraak van het virus in totaal 17 stalen afgenomen. We vernamen recent dat 2 ambulante patiënten (wonend op hetzelfde adres in Houthalen en een link met een getroffen ski-gebied) positief gescreend zijn op het coronavirus. 

Deze patiënten en hun huisarts zijn op de hoogte gebracht van hun testresultaten en verblijven in thuisisolatie volgens de richtlijnen van zorg en gezondheid.

Er zijn nog enkele stalen verzonden aan het labo waarvan de definitieve resultaten worden verwacht.

Opvang patiënten op spoed – ondersteuning van huisartsen Het ziekenhuis heeft op de dienst spoedgevallen een onderzoeksruimte ingericht om patiënten gescheiden van de normale patiëntenflow op te vangen.  Hier gebeurt een eerste screening en trachten we, na het informeren van patiënten, deze met de nodige richtlijnen terug naar huis te sturen, in afwachting van het resultaat.

In het begin van de week kregen we meerdere telefoontjes van huisartsen en patiënten met vragen. Ook weerhouden we gemiddeld dagelijks een viertal  patiënten met klachten die mogelijks duiden op een besmetting. Tot voor deze 2 patiënten waren al deze resultaten dus negatief.

Deze week hebben we extra ingezet op communicatie naar de buitenwereld en specifiek naar de huisartsen uit de regio.  De huisartsen trachten we te adviseren in hun triage, doorverwijspatroon naar het ziekenhuis en te faciliteren waar nodig om hen zelf te voorzien van een beschermingskit en staalname-setjes. Zodoende trachten we de niet-kritische zieke patiënten met een vermoeden van besmetting buiten het ziekenhuis te houden. 

Beschermingsmiddelen ( handalcohol, maskers,…) Om onze dagelijkse werking niet in het gedrag te brengen zijn we pro-actief onze voorraden gaan inventariseren. Vooral op het vlak van producten voor handontsmetting, mondmaskers en beschermingsschorten moeten we de komende weken erg voorzichtig zijn.  Wereldwijd kampen we immers met stockbreuken en leveringsproblemen.  Daarom hebben we er ook voor gekozen om onze stock centraal te verzamelen en gericht uit te leveren naar afdelingen op vraag.  Verder willen we ook alle bezoekers blijven informeren dat het meenemen van producten uit het ziekenhuis absoluut uit den boze is. Hier vragen we de attente blik van elke medewerker om dit goed mee te bewaken. 

Opname- en ontslagbeleid Aan alle artsen wordt gevraagd om hun opnamebeleid kritisch te bekijken en patiënten tijdig te ontslaan.  Op afdelingen vragen we hierbij om de ontslagen onmiddellijk door te geven, om steeds een actueel beeld te behouden. 

Alle maatregelen die we nemen doen we om onze patiënten, medewerkers en artsen maximaal te beschermen. 

Zo hebben we gisteren ook besloten om het geplande symposium obesitas dat vandaag in SFZ zou doorgaan, uit te stellen. 
We blijven jullie informeren over de stand van zaken.