zaterdag 21 maart 2020

Sint Franciscusziekenhuis met een eerste overleden patient

Update in Sint Franciscusziekenhuis
Er zijn 19 patiënten die verblijven in het ziekenhuis voor behandeling,
waarvan 2 op intensieve zorgen en 1 patiënt is helaas overleden