maandag 16 maart 2020

Sint Franciscusziekenhuis actuele stand: coronavirus

We verwachten een toename van de verspreiding van het coronavirus. We willen jullie dan ook informeren rond een aantal belangrijke aspecten.
Actuele stand van zaken
- 73 personen werden getest
o 3 ambulante patiënten werden positief gescreend en verblijven in thuisquarantaine
o eén patiënt verblijft in het ziekenhuis voor verdere behandeling o een ziekenhuismedewerker werd positief bevonden en blijft thuis in quarantaine
Opvang patiënten – ondersteuning van huisartsen

In SFZ Het ziekenhuis heeft op de dienst spoedgevallen een volledig aparte accommodatie in het aanpalende pijncentrum ingericht om patiënten volledig gescheiden van de normale patiëntenflow op te vangen. Daarnaast is er één afdeling volledig uitgerust om mogelijke patiënten met besmetting op te nemen. Samenwerking met de huisartsen: Unieke samenwerking: huisartsen – veiligheidscel gemeente Beringen en het SintFranciscusziekenhuis kwam snel en accuraat op gang. Om patiënten met symptomen goed te kunnen opvangen en zoveel mogelijk gescheiden te houden van de patiënten met andere klachten, hebben de drie betrokken partijen een concreet plan van aanpak uitgewerkt ivm coronatriage-raadpleging.

 In het Medisch Centrum Beringen, Hospitaalstaat 27, 3580 Beringen hebben ze in een afzonderlijk toegankelijke ruimte, enkele kabinetten ingericht waar de huisartsen deze patiënten met symptomen van koorts, hoesten, niezen, luchtwegenproblemen … na triage door de huisarts verder opvolgen. Mijn-Wachtpost en de huisartsenkringen van Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Halen, Tessenderlo en Deurne (Diest) en Houthalen-Helchteren engageren zich voor de medische invulling, het Sint-Franciscusziekenhuis biedt de accommodatie en technische/praktische faciliteiten aan, de veiligheidscel van de gemeente Beringen biedt bijstand waar nodig.

Dit betekent dat patiënten hier opgevangen worden na verwijzing door hun huisarts. Indien patiënten klachten hebben als koorts hoesten, keelpijn, niezen, neusloop… moeten ze eerst hun huisarts telefonisch contacteren die hen verder zal begeleiden.

Enkel noodzakelijke medische interventies De algemene overheidsmaatregel werd inmiddels uitgerold: enkel noodzakelijke en dringende raadplegingen, onderzoeken, ingrepen worden uitgevoerd (al zeker en vast tot 01.04). Patiënten worden door onze medewerkers verwittigd of hun geplande afspraak al of niet doorgaat.

Personeelsinzet In overleg met de diensthoofden, zorgmanagers en de dienst HR wordt de bestaffing nauwgezet uitgewerkt in het kader van de noodwendigheden. Dit wordt dagelijks opgevolgd en bijgestuurd.

Naast herlocatie van personeel, werken we aan een reservelijst met medische profielen die zich vrijwillig hebben aangemeld om mee te komen helpen. Bezoekregeling Bezoek is niet toegelaten Uitgezonderd: - een of beide ouders van kinderen < dan 18 jaar - naasten
van personen in kritieke toestand of in hun eindelevensfase - 1 begeleider bij noodzakelijke consultaties - partner van patiënte op de kraamafdeling

Onze dienst ziekenhuishygiëne staat in dagelijks contact met de overheid en volgt de situatie op de voet. Ook vindt er dagelijks een intern overleg plaats met directie en ondersteunende diensten om het beleid uit te werken
Alle maatregelen die we nemen, doen we om onze medewerkers, artsen en patiënten maximaal te beschermen. We blijven jullie informeren over de stand van zaken