donderdag 12 maart 2020

Sint Franciscuscollege neemt extra maatregelen in deze tijd van het coronavirus

Ook het Sint Franciscuscollege neemt extra maatregelen in deze periode  van het coronavirus.
Alle leerlingen en ouders  mochten weer een email in de bus krijgen met al deze maatregelen.
Wij geven ze toch even mee naar iedereen toe

Beste leerlingen en ouders
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen betreffende de Corona-pandemie nemen wij als college onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit in het belang van de gezondheid van onze leerlingen, ons personeel en onze (groot)ouders. Wij focussen ons op onze kerntaak lesgeven en beperken maximaal alle contacten tussen de school en externen. Daarom annuleren we vanaf morgen vrijdag 13 maart alle schooluitstappen, buitenschoolse activiteiten van onze leerlingen, alsook alle activiteiten op school met externen tot en met 19 april, het einde van de paasvakantie.

Wat houdt dit o.a. concreet in:
Dagelijkse organisatie:
leerlingen hebben de keuze om hun boterhammen/broodjes tijdens de middagpauze te nuttigen in de eetzalen of buiten op de speelplaatsen. Broodjes worden afgehaald in de inkomhal van de H-, G- of L-blok;
maximaal mogelijke beperking van het aantal leerlingen in de studiezalen;
beperking van het aantal leerlingen in de naschoolse studies. Wij vragen om niet naar de naschoolse studies te komen, tenzij het niet anders kan om organisatorische redenen. In dat geval verwittigt u de school zodat wij weten wie in de naschoolse studie aanwezig moet zijn. De afwezigheid van halfinternen in de studie wordt verrekend op de volgende factuur;
de verplichte nablijf- en strafstudies gaan wel door
geen gebruik van onze sporthallen, Fitclass en andere lokalen door derden;
geen gebruik van zwembaden en schaatsbanen door onze leerlingen tijdens de LO-lessen;
leerlingenstages gaan door, tenzij er voor bepaalde sectoren of individuele stageplaatsen andere richtlijnen zijn. Stagebezoeken door begeleidende leerkrachten gaan niet door. De opvolging gebeurt bij voorkeur telefonisch;
naast de skivakantie en Italiëreis wordt ook de driedaagse voettocht van 13 tot en met 15 april geannuleerd.

Organisatie van de s-toetsen
de s-toetsen van de tweede graad worden afgenomen in klaslokalen i.p.v. de sporthal;
wij vragen om niet naar de namiddagstudie te komen tijdens de s-toetsen, tenzij het niet anders kan om organisatorische redenen;
de zaterdagstudie wordt niet ingericht;
de rapportafhaling op donderdag 2 april wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. Het rapport is die dag raadpleegbaar op Smartschool vanaf 16 uur.
de gesprekken met de vakleerkrachten op vrijdag 3 april worden geannuleerd.
Wij focussen ons dus op onze kerntaak lesgeven en beperken maximaal alle contacten tussen de school en externen. Daarnaast vragen we om de bestaande hygiënemaatregelen (handen wassen, nies-en hoesthygiëne) correct toe te passen.
Voor alle duidelijkheid: alle leerlingen en personeelsleden worden dagelijks op school verwacht. Indien ze geen symptomen vertonen, is er geen enkele reden om thuis te blijven. Vertonen leerlingen en personeelsleden wel symptomen, dan contacteren zij telefonisch de huisarts, die de juiste procedure volgt. Leerlingen met een zwakker immuunsysteem vragen advies aan hun behandelende arts.
Wij volgen de situatie op de voet met inbegrip van adviezen van de overheid. In geval van wijzigingen brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen en antwoorden kan u steeds terecht op info@sfc.be.
Vriendelijke groeten Gert Koninckx, in naam van het directieteam Einde chatgesprek