maandag 16 maart 2020

Ook Chiro Zolder gaat de medemens helpen met winkelen & andere

Ook Chiro Zolder draagt zijn steentje bij!
Door de huidige corona zien we ons genoodzaakt om de risicogroepen binnen onze gemeenschap te helpen in deze moeilijke periode.
De leiding en oud-leiding van Chiro Zolder wil zich inzetten voor deze klusjes:
- boodschappen doen of naar de apotheker gaan voor degene die dit niet meer kunnen
- gaan wandelen met de hond
- een telefoonlijn opstarten voor mensen die nood hebben aan een verlichtend gesprek
Kunnen we jou, of iemand in je buurt, helpen?
Geef ons een seintje, via chirozolder@gmail.com
- voor de boodschappen/medicatie organiseren we wekelijks 2 momenten. Om zoveel mogelijk het contact te vermijden vragen we om het winkellijstje, samen met het nodige geld (in een portemonnee) aan de deur te hangen. Na het winkelen zetten we de boodschappen (en de overschot van het geld) aan de deur en bellen we aan.
- voor het wandelen met de hond organiseren we ook wekelijks 2 momenten. Hier kunnen we moeilijk het contact vermijden maar we doen er alles aan om het zo goed als mogelijk te beperken.
- als laatste organiseren we 2 maal per week een belmoment, verdere informatie wordt nog meegedeeld.
Ook stimuleren we onze leden nog steeds om mooie tekeningen of lieve brieven te maken, ikv de actie ‘iets lief in een brief’. Je mag de briefjes en tekeningen opsturen naar Bloemelingen (Ringlaan 40) of naar 't Weyerke (Domherenstraat 3).