maandag 9 maart 2020

Laden en lossen op de Koolmijnlaan


De Koolmijnlaan is één van de grote verkeersassen in onze gemeente. Het is voor vracht- of bestelwagens niet altijd even eenvoudig om een bestelling af te leveren, laat staan te parkeren. Met het aanleggen van drie centraal gelegen los- en laadzones, maken we het voor hen en voor doorgaand verkeer een stuk eenvoudiger en creëren we een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers.

Dit voorjaar starten we met de aanleg van deze zones in winkelcentrum Cité. We kozen voor drie centraal gelegen laad- en loszones, waarbij rekening werd gehouden met verschillende inritten of bushaltes en waarbij afspraken werden gemaakt met lokale handelaars en buurtbewoners. Partners zoals AWV en De Lijn werden ook nauw betrokken in dit verhaal.

Voor elke zone worden een tweetal bestaande parkeerplaatsen heringericht tot los- en laadzone. De keuze viel op een zone aan de wijk Mommenplas, de wijk Onder de Poort en ter hoogte van het Braderieplein. De zones worden 24 op 24 beschikbaar gesteld, wat betekent dat leveringen ook buiten het spitsuur ingepland kunnen worden.

Info: Team Leefomgeving – 011 80 80 87