dinsdag 17 maart 2020

KS Vriendenkring informeert de leden

Heden op dinsdag 17 maart 2020 zou normaal de zitting van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen samenkomen om over de wetsvoorstellen over ondergrondse mijnwerkerspensioenen te bespreken in een hoorzitting.

Deze wetsvoorstellen gaan uit van P.V.D.A-P.T.B., Sp.a- P.S., Groen-Ecolo en Vlaams Belang alsook het voorstel van onze technische werkgroep.

Wij willen U er attent op maken dat de opschorting van zeer tijdelijke duur is, op uitnodiging vraag van de commissie met de vraag om een schriftelijke advies uit te brengen tegen vrijdag 20 maart 2020, hetgeen wij formeel aan de diensten van de Kamer bevestigd hebben dat wij ons hieraan zullen houden.

Wij willen er intussen op wijzen dat wij sinds 16 maart 2020 in videoconferentie met de leden van de technische werkgroep communiceren om dit advies correct neer te schrijven.
KLIK HIER de uitnodiging van de administratie van de Commissie Sociale Zaken.