vrijdag 13 maart 2020

Gemeente H|Z update maatregelen coronavirus update


Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Scholen
·          Alle lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
·          De crèches blijven open.
·          Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen.

Handelszaken en recreatieve activiteiten
·          Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn
·          Discotheken, cafés en restaurants sluiten
·          Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant
·          Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan
·          De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend
·          Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend

Werk
Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

·          Tijdelijke werkloosheid door overmacht
·          Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
·          Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
·          Betalingsplan btw
·          Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
·          Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
·          Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
·          Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
·          Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
·          Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende kanalen zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
·          Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
·          Voor vragen over economie: 0800 120 33
·          www.info-coronavirus.be