donderdag 12 maart 2020

Gemeente H|Z en de nieuwe maatregelen coronavirus op een rij


Het coronavirus beheerst meer dan ooit de actualiteit.  Om waar mogelijk wat meer duidelijkheid te scheppen in dit verhaal, lijsten we alle genomen maatregelen even op.

Seniorencentrum De Zandloper sluit voorlopig de deuren van 12 maart tot en met 13 april. Alle activiteiten worden geannuleerd. Het bijhorende cafetaria sluit eveneens haar deuren. Ook in CDV De Brug en serviceflats Carpe Diem worden maatregelen getroffen. De ontmoetingsruimte van Carpe Diem wordt tijdelijk gesloten. Bewonersvergaderingen en spelletjesnamiddagen worden geannuleerd. CDV De Brug laat geen bezoek toe vanuit het woonzorgcentrum of de serviceflats en bereidt zich voor op een mogelijke sluiting.

Onze woonzorgcentra volgen de richtlijnen van de Vlaamse overheid. We blijven inzetten op maximale dienstverlening.  Bezoekers krijgen vanaf heden echter geen toegang.  De maatregel geldt tot het einde van de paasvakantie. Voor Heusden-Zolder betekent dat Berkenbosch, BoCasa, De Bloemingen en Hof Ter Bloemen de deuren voor bezoek sluiten.

Onze collega’s van het Sociaal Huis nemen ook de nodige voorzorgen.  Het gaat dan vooral over duidelijke instructies voor de thuiszorgdiensten inzake hand-, niest- en hoesthygiëne, maar ook over het beperken van contacten en over alertheid voor de mogelijke symptomen bij personeel en klanten.  De minder mobielencentrale (MMC) beperkt haar ritten tot boodschappen en medische bezoeken.

Naar aanleiding van het politiebesluit van de waarnemend gouverneur, worden indoor evenementen met meer dan 1000 personen verboden, tot en met 31 maart. Daarnaast besloten alle Limburgse burgemeesters om alle gemeentelijke activiteiten (in- en outdoor) voor de risicogroep 65-plussers af te lasten. Evenementen voor dezelfde risicogroep van externe organisatoren worden afgeraden.

Maar wat met andere activiteiten?  Heusden-Zolder nam alvast initiatief en annuleerde de Kampioenenhulde in ZLDR Luchtfabriek en Vijverrun33 van dit weekend.  Cultuurcentrum MUZE sluit de deuren tot en met 31 maart.  Tickethouders kunnen wel rekenen op een tegoedbon.  Momenteel bekijken onze teams welke gemeentelijke activiteiten en evenementen kunnen verplaatst worden. Alle deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Aan onze lokale verenigingen met activiteiten bevelen we aan om rekening te houden met onderstaande punten:

·          Noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit: kan de activiteit op een later moment plaatsvinden?
·          Aantal personen dat samenkomt: hoe meer personen er aanwezig zijn, hoe meer kans op besmetting en op verdere verspreiding.
·          Intensiteit tussen de mensen die samenkomen: is er veel interactie tussen de mensen of is het een eerder ‘passieve’ bijeenkomst?
·          Duur van het contact: zijn dezelfde personen gedurende lange tijd gezamenlijk aanwezig of zijn mensen eerder aanwezig voor korte duur en verspreid doorheen de tijd?
·          Beslotenheid ruimte: hoe groot is de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd? Kunnen mensen voldoende afstand bewaren? Is er voldoende ventilatiemogelijkheid?
·          Mengeling van leeftijden: richt de activiteit zich op één specifieke leeftijds-/doelgroep of is er een mix aanwezig? Zijn er deelnemers die afkomstig zijn van risicogroepen?
·          Haalbaarheid van de maatregelen: kunnen maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van het virus te voorkomen realistisch en effectief ingezet worden?
    
Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, zwangere vrouwen, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden of personen met een verzwakt immuunsysteem.  Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.
Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

·          Blijf thuis als je ziek bent.
·          Was regelmatig je handen met water en zeep.
·          Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
·          Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

·          Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
·          Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
·          Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
·          Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand

Via www.info-coronavirus.be vind je meer info en tips om jezelf en je naasten te beschermen. In het belang van de gezondheid van onze inwoners -jong en oud- vragen we iedereen om deze richtlijnen strikt na te leven.
Info: www.info-coronavirus.be - 0800 14 689