woensdag 25 maart 2020

Fractieleider Vlaams Belang vraagt de gemeenteraad 26/3 te annuleren

Jan Jans fractieleider van Vlaams Belang Heusden-Zolder stuurde gisterenavond nog een mail naar zijn collega's gemeenteraad met een oproep voor de gemeenteraad morgen donderdag achter gesloten deuren te annuleren. Jan zegt zelf in zijn mail dat dit onverantwoord is en dat de punten niet dringend zijn.Deze punten kunnen gerust een maand uitgesteld worden ....
Op deze gemeenteraad zouden alleen maar de fractieleiders en algemeen directeur aanwezig zijn.

Daarom heeft Jan ook advies opgevraagd bij de veiligheidsadviseur van de coronacel uit het ziekenhuis SFZ en hij gaf dit advies :
Vergaderen enkel via videoconferentie en als het echt niet anders kan de afstand van 1.5m respecteren + beschermingsmasker dragen!
 Dit zijn de zogenaamde hoog dringende punten
Volgende punten zijn hoogdringend:
OZ.1. Secretariaat en juridische zaken
- notulen vorige gemeenteraad
- goedkeuring OZ.5. Politie
- bekrachtiging aankoop snel interventievoertuig (beslissing SC 26/2/2020 bij hoogdringendheid)
- goedkeuring OZ.9. Financiën
- toekenning nominatieve subsidies 2020
- goedkeuring OZ.10. Personeel en HR   - Beekbeemden
                                                               - selecties
                                                               - ambt directeur
                                                               - vaststelling algemeen kader
                                                               - goedkeuring

Laten we de raad doorgaan in deze vorm als bijna enige in Limburg, wil dat zeggen dat er 15 beschermingsmaskers moeten voorzien worden en desinfectiemiddel. Als ik dan zie dat wij dagelijks in het ziekenhuis moeten vechten om een masker te kunnen vast krijgen en dat er vele zorgkundigen en logistieke medewerkers geen beschermingsmaskers krijgen en zich op afdelingen moeten begeven waar al of niet gekende besmette patiënten liggen (want maak jullie geen illusie , de testen die ze uitvoeren is maar op een heel klein deel van de patiënten) dan krijg ik een heel slecht gevoel.

15 maskers wil zeggen dat een ganse ploeg van de morgenshift +- 8 mensen en een ganse ploeg van de middagshift 8 uur veilig kunnen werken....... Nu beginnen deze mensen hun shift met bang in het hart en vele zonder beschermingsmaskers (al de beschikbare materialen gaan op dit moment naar de afdelingen waar gekende patiënten liggen + waar al de mensen zich aanmelden aan de triagepost en blijft er voor de rest van het personeel weinig over)

De raad laten doorgaan is ook een heel negatief signaal naar de bevolking toe. BLIJF IN UW KOT !!! Leg maar eens uit dat we met 15 mensen samenkomen , maskers gebruiken voor misschien maar een half uur, als de extra niet dringende punten van nVa niet uitlopen, om de notulen van vorige vergadering goed te keuren.........

Denk hier goed over na , en ik zou zeker witte lakens blijven buiten hangen en blijven applaudisseren . De raad laten doorgaan zou respectloos zijn naar de bevolking toe en naar al de mensen die hemel en aarde bewegen om extra besmettingen te voorkomen.