vrijdag 13 maart 2020

Donderdag 26 maart gemeenteraad achter gesloten deuren

De gemeenteraad zal plaatsvinden op donderdag 26 maart, weliswaar achter gesloten deuren dat overeen is gekomen door de  fractieleiders partijen van de meerderheid als van de oppositie. Dit heeft natuurlijk te maken met het coronavirus. Er staan nog niet zoveel punten op de agenda maar we geven een overzicht mee.

* een aantal politie goedkeuringen
* Er word gevraagd om zich principieel akkoord te verklaren met de overname van de Dellestraat door het Vlaams gewest.
* De overdracht definitief goed te keuren van de wegenis van het Kleuterhof voor inlijving in het openbaar domein
* Om over te gaan tot het vastleggen van het algemeen kader voor de selectieprocedure voor het ambt van directeur in onze gemeentelijke basisschool Beekbeemden.
Het zal in ieder geval weer rustig zijn zo achter de gesloten deuren