maandag 16 maart 2020

CM naar aanleiding van corona-maatregelen.

Contact met CM
De kantoren zijn enkel toegankelijk voor dringende afspraken. Open zitdagen worden dus geschrapt.
Neem zoveel mogelijk contact op via telefoon of mail. Kom niet naar het CM-kantoor indien je een aandoening aan de luchtwegen hebt. Denk aan jouw gezondheid, die van andere leden en onze medewerkers.

Huisbezoeken
Huisbezoeken gaan enkel door indien ze noodzakelijk zijn om sociale redenen of om de continuïteit van zorg en rechten te garanderen. Ze worden geannuleerd indien je een aandoening aan de luchtwegen hebt.

Info-bijeenkomsten, workshops, cursussen, ...
Alle evenementen en bijeenkomsten worden afgelast.

Thuisoppas zieke kinderen
Er wordt geen thuisoppas verricht bij kinderen met een bovenste of onderste luchtwegeninfectie. Oppas is wel mogelijk voor andere ziektebeelden indien een doktersattest naar CM wordt gemaild.
Bij de intake worden bijkomende vragen gesteld en tijdens de oppas worden de richtlijnen van de overheid gevolgd.
Lees meer over de thuisoppas bij zieke kinderen.

Adviserend artsen
Consultaties van de adviserend artsen verlopen enkel telefonisch.

Goed thuiszorgwinkels
De thuiszorgwinkels blijven op weekdagen toegankelijk tijdens de gebruikelijke openingsuren.
CM-Zorgkas
Tot 19 april worden er geen huisbezoeken afgelegd om na te gaan of je in aanmerking komt voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Enkel geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers krijgen nog toegang tot de woonzorgcentra. Het gaat om mantelzorgers die geregistreerd zijn door het woonzorgcentrum. CM-Zorgkas kan dus geen attest afleveren dat je mantelzorger bent.