maandag 16 maart 2020

Circuit Zolder start de werken 1 week vroeger

Beste buren
Uiteraard overheerst de crisis situatie waar iedereen inzit, ook binnen ons domein gelden de adviezen zoals uitgeschreven en gaat de eerste prioriteit naar gezondheid.

Om enigszins de economische impact van deze crisis binnen de op dit moment vastgelegde termijn in te perken zullen de voorziene werken aan de piste, waarvoor we voorzien hadden 25 kalenderdagen te sluiten, met een week vroeger opstarten. Concreet vandaag en dit onder strikte preventiemaatregelen, zo is bijvoorbeeld onze normale toegang afgesloten en richten we een speciale werfingang in.

De werken zullen een impact hebben op de omgeving en dit vooral tijdens de freeswerken (afvoer van breekasfalt) en de asfalt werken op zich die in één termijn moet gelegd worden gezien de specifieke vereisten. Aan de hoofdaannemer APK is gevraagd rekening te houden om de impact naar onze buren zo minimaal als mogelijk te houden.

Voorzien was om de week voor de aanvang iedereen met een laatste planningskalender volledig te informeren en in de nabije omgeving een burenbrief rond te sturen, door deze onvoorziene omstandigheden is dit helaas niet tijdig geluk.

Alvast onze excuses