donderdag 12 maart 2020

Berkenbos => katholieke Kerk België schorst alle publieke liturgische samenkomsten

Bericht in opdracht van de parochie Berkenbos:
Heel concreet: alle vieringen in de kerk van Berkenbos zullen niet doorgaan,
dus ook de Kinderzegening van a.s. zondag niet!!
En dit nav het volgend bericht van bisdom Hasselt:
Corona: katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. 
Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. 
De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. 
De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.
De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.
Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen. 
Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom of vicariaat. 
De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen Met dank aan www.info2you.be