dinsdag 31 maart 2020

Beleidsmakers aan het werk


Het schepencollege beslist een VW Golf VII aan te kopen voor onze Lokale Politie en een tractor voor Team Werkplaats
·     Ons lokaal bestuur bestelt bij het project 'Ruimte voor bomen' van Centrum Duurzaam Groen 61 klimaatbomen waarvan er één zal aangeplant worden op de speelplaats van de lagere school in het kader van de actie 'Klimaatboom zkt. speelplaats'.
·     Voortaan krijgen onze nieuwe inwoners een bon voor gratis lidmaatschap van 1 volwassen lid van het gezin in onze bibliotheek
Projectzone hoek Molenstraat-Ringlaan
Onze diensten bereiden de invulling voor van de hoek Molenstraat-Ringlaan van het ogenblik dat onze academie verhuist van Molenbeemden naar de nieuwe gemeentelijke basisschool. Op basis van voorgaande beslissingen en resultaten uit verschillende studies zal overgegaan worden tot een verkoop onder expliciete voorwaarden. Er moeten 90 parkeerplaatsen en een archiefruimte voor de gemeente voorzien worden met een doorgang naar de parking en het archief vanuit het gemeentehuis. Er moet een gemengd project gerealiseerd worden met minstens 20 sociale huurwoningen en een vierde van de vloeroppervlakte moet ingevuld door handel en/of horeca.

Optimalisatie camerabewaking De Schacht
In opdracht van het lokaal bestuur gaat S-Lim de bestaande camerabewaking op het Schachtplein en de parking Brancardiershof screenen om nadien een conceptstudie op te stellen met aanbevelingen tot optimalisatie.

Jachthondentraining op Domein Bovy
In afwachting van een definitief gebruiksreglement Domein Bovy krijgen Nimrodsvrienden vzw de toestemming om er jachthondencursussen en onderhoudstrainingen te organiseren. Er is ook toestemming verleend om op 9 augustus een jachthondenwedstrijd te organiseren.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Donderdag 30 april 2020 om 19 uur in de raadzaal.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen