vrijdag 13 maart 2020

Activiteiten en dienstverlening in Heusden-Zolder


Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie.

Dat betekent dat alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied, van 13 maart t.e.m. 3 april.

Voor onze gemeente sluiten we onderstaande locaties en schorten we de geplande activiteiten, lessen of dienstverlening op:
·          CC MUZE
·          CVO De Verdieping
·          GABK
·          Beekbeemden
·          Sporthallen en bijhorende cafetaria
·          Bibliotheek
·          Spelotheek
·          Toeristisch infokantoor
·          ZLDR Luchtfabriek
·          Seniorencentrum De Zandloper
·          Wijkcentra

De programmatie van onze AAP-activiteiten tijdens de paasvakantie worden veiligheidshalve geannuleerd.

GABK voorziet vandaag wel nog uitzonderlijk opvang.  CDV De Brug sluit vanaf maandag 16 maart haar deuren.  Beekbeemden schort alle lessen op, maar staat in voor kinderopvang tijdens de schooluren voor kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is.

Maar ook wekelijkse werking en/of activiteiten van verenigingen vallen onder deze maatregel.  We hebben het dan over:
·          Jeugdverenigingen en jeugdhuizen
·          Sportverenigingen
·          Socio-culturele verenigingen
·          Erediensten

Het recyclagepark blijft toegankelijk, de opruimactie Straat.Net werd geannuleerd. De huisvuilophaling blijft gegarandeerd.

Zowel de gemeenteraad als OCMW-raad van 26 maart vinden plaats zoals gepland, echter zonder publiek.

We blijven zo lang mogelijk onze dienstverlening verzekeren. Toch willen we benadrukken dat je heel wat documenten of producten digitaal kan aanvragen.  Hiervoor surf je naar www.heusden-zolder.be/eloket.  Niet-dringende zaken stel je het best nog even uit.


Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken. Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende kanalen zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
·          Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
·          Voor vragen over economie: 0800 120 33
·          www.info-coronavirus.be