donderdag 13 februari 2020

Samen zoeken naar oplossingenOp dinsdagavond 11 februari vond in Bolderberg de tweede werksessie plaats van het participatietraject. Inwoners gingen samen op zoek naar oplossingen voor een verkeersveilige buurt. Hierbij stonden de vragen ‘Hoe maken we van de hele bloemenwijk een aangename en rustige woonwijk zonder sluipverkeer?’ en ‘Hoe creëren we veilige en kindvriendelijke fietsverbindingen tussen de school, sportclub, jeugdbeweging en de verschillende woonkernen in Bolderberg?’ voorop.

Tijdens deze tweede sessie werkten de aanwezigen verder op de verschillende ideeën van het voorgaand overlegmoment en tekenden ze verdeeld in verschillende werkgroepen concrete ontwerpen uit. Op het einde van de avond werden de voorstellen uit de verschillende werkgroepen samengebracht tot een samenhangend verkeersplan, met maatregelen voor de hele wijk.

Over onderstaande maatregelen was er een algemene consensus:

§  Aan elke toegangsweg tot de woonwijk wordt een poorteffect gecreëerd zodat het duidelijk is dat je hier niet zomaar doorrijdt als je er niet moet zijn.
§  Invoeren Zone 30 en enkel plaatselijk verkeer in de hele bloemenwijk
§  Afremmen van het verkeer door wegversmallingen op strategische plaatsen op de sluiproute en fietsroutes naar school
§  De Irislaan zal opgedeeld worden in een strook voor auto’s en een strook voor fietsers en voetgangers.
§  De school-fietsroute wordt geaccentueerd door bordjes langs de weg en markeringen op het wegdek.
§  Inrichten van fietsverzamelpunten waar schoolkinderen kunnen samenkomen en onder begeleiding verder kunnen rijden.
§  Er wordt een beveiligde oversteekplaats voorzien in de Zandstraat ter hoogte van De Slogen.
§  In de Zandstraat wordt een poorteffect gecreëerd voor het verkeer komende van Zonhoven.
§  Het fietspad in de Zandstraat wordt geaccentueerd en afgeschermd van de rijbaan.

De verschillende maatregelen krijgen een testfase van zo’n 4 maanden. Het lokaal bestuur richt alles in met verplaatsbare materialen, om zo bij te sturen waar nodig. Na evaluatie wordt een definitieve inrichting voorzien. Dankzij deze manier van werken komt er binnenkort een gedragen en goede oplossing inzake verkeersveiligheid.

Info: Team Leefomgeving – 011 80 80 87