dinsdag 11 februari 2020

Open VLD H|Z persbericht, Werkgroep Politiezone Heusden-Zolder

 
Als Open VLD Heusden-Zolder juichen we toe dat er een werkgroep wordt opgericht om over de partijgrenzen heen een lange termijnplan voor de politiezone uit te werken. Helaas moeten we vaststellen dat de werkgroep niet open staat voor alle politieke strekkingen en werd onze uitgestoken hand afgewezen.  Open Vld is niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Heusden-Zolder en betreurt het dat zij niet opgenomen worden in deze werkgroep, ondanks onze vraag. We hebben wel een duidelijk standpunt over de fusie van politiezones.

  1. Uit onderzoek dat de provinciegouverneur bestelde (26/11/2019) blijkt duidelijk dat het einde van de kleine politiezones nabij is. Heusden-Zolder mag geen enclave vormen tussen drie grote politiezones. Als Open VLD Heusden-Zolder vragen wij ons ook af wat de burger hier van denkt en vragen wij de werkgroep om ook de burger te bevragen en te informeren naar de impact van opgenomen te worden in een grotere politiezone.

  1. Voor Open VLD Heusden-Zolder zijn er twee grote prioriteiten.

    • Ten eerste is de veiligheid en de dienstverlening voor de inwoners van Heusden-Zolder belangrijk. Door in te zetten op schaalgrootte, geven we onze politie de kans zich te specialiseren in bijvoorbeeld overlastbestrijding, aanpak van zware drugscriminaliteit en zelfs betere slachtofferhulp. Dat kan je alleen maar doen als je voldoende grote korpsen hebt, waarbinnen personeel zich kan specialiseren. Dat kan in Heusden-Zolder vandaag niet. Procureur Guido Vermeiren sprak deze maand nog (in Het Belang van Limburg) over een opvallende verschuiving van de zwaardere drugscriminaliteit van Meulenberg naar Heusden-Zolder. Dat zijn zaken die je alleen met voldoende specialisatie adequaat kan oplossen.

    • Ten tweede moet de factuur betaalbaar blijven voor de inwoners van Heusden-Zolder. Dat betekent dat we voldoende moeten vergelijken wat de dienstverlening en financiële inbreng van de gemeente is bij een samenvoeging met een van de omliggende politiezones. Het is de bedoeling om elke euro ook beter te benutten via schaalvergroting en inzet op efficiëntie. Een ééngemaakte zone voor de hele provincie Limburg is misschien nog de efficiëntste en goedkoopste oplossing, niet alleen voor Heusden-Zolder, maar voor alle Limburgers.
                  Hilaire Spreuwers,
                  Voorzitter Open-Vld Heusden-Zolder