vrijdag 7 februari 2020

Gemeenteraad op 20 februari eerstkomende

De gemeenteraad zal in februari  een week vroeger plaats vinden door de  vakanties die zullen plaats vinden. Dus donderdag 20 februari worden alde gemeenteraadsleden verwacht in de raadszaal op het gemeentehuis om 19 uur.
Tot nu toe zijn er 12 punten op de agenda en een greep hieruit
* concessieovereenkomst MUZEcafé
* erfpacht Harmonie Verenigde Vrienden
* gemeentelijk klimaatplan
* kennisgeving goedkeuring begroting 2020
KLIK HIER om alles na te lezen