woensdag 5 februari 2020

ANCRI 22 februari La Baracca


Wij zetten als vereniging A.N.C.R.I. Lindeman de nagedachtenis voort aan de slachtoffers, burgers en militairen, van de Wereldoorlogen. Leden kunnen genieten van deelname en kortingen op allerlei festiviteiten en vieringen, onderzoek naar familie verdwenen in de tweede wereldoorlog en vanaf dit jaar, gratis bezoek van Sint Niklaas aan huis. Op een van de foto's zien je een jonge dame met bloemen. Dat was toen de jaarlijkse meter van de viering. Heel veel mensen zullen hier nog ex inwoners van Lindeman herkennen.

ANCRI 22 februari 2020 - 15.00 uur in La Baracca