donderdag 16 januari 2020

Ward Ceyssens is diep geraakt door het overlijden van pater Hollanders.


Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, is geschokt door het vernemen van het gewelddadige overlijden van Pater Joseph Hollanders in Zuid-Afrika. De bisschop betuigde namens hemzelf maar ook namens de ganse kerkgemeenschap in Limburg zijn christelijk medeleven aan de familie van pater Hollanders en aan de paters Oblaten, en via hen ook aan de plaatselijke bisschop en kerkgemeenschap om te delen in hun verdriet.

Binnen de kerkgemeenschap in Limburg leeft er grote bewondering voor de jarenlange inzet en onbaatzuchtigheid van pater Jef als missionaris in Zuid-Afrika.

Ook Ward Ceyssens, verantwoordelijke voor Stelimo, Steunpunt Limburgse Missionarissen, en Missio in het bisdom Hasselt, is diep geraakt door het overlijden van pater Hollanders: “Joseph Hollanders, pater Jeff, was een eenvoudige en goede missionaris. Hij leefde rustig in wat hij noemde een kleine gemeenschap.  Hij vroeg niets voor zichzelf, maar was gelukkig te midden van de zijnen en daarin vond hij zijn levensvreugde. Tot het einde.”