donderdag 30 januari 2020

Rioleringsprogramma 2020 - 2025

Het rioleringsprogramma 2020-2025 werd goedgekeurd zodat de medewerkers van Team Leefomgeving de voorbereiding van de dossiers kunnen opstarten. De uitvoering van het volledige programma is afhankelijk van de kostprijs en het daarvoor voorziene budget, maar ook de toekenning van subsidies.

Momenteel staan in de planning: Lusthofstraat/Zagerijstraat, Weg naar de Grauwe Steen, Dorpsstraat/Dekenstraat (fase 2), Zolikenstraat, Beringerheide, Irislaan/Anjelierenlaan, Hemelrijk, Sint-Jacobustraat/Sint-Jacobushof, Langstraat, verkaveling Mortelveld, IJzersveld/Ubbersel/Havenstraat/Strabroekweg, Heidestraat, Bolderdal, Kerkenblookstraat en Verlorenkost