woensdag 29 januari 2020

Pater Mathieu Daemen, 70 jaar priester en dit werd gevierd in wzc Berckenbosch


Pater Mathieu Daemen, 70 jaar priester wonende in wzc Berckenbosch, en dat werd vandaag gevierd door al de bewoners van het woonzorgcentrum. Even meegeven hoe zijn leven is gelopen

Geboren in Kaulille
Op zijn 12 jaar gaan studeren in Lokeren, later in Heusden en nadien nog in Tielt voor zijn noviciaat. Waar hij voor de intrede in het klooster een proeftijd doormaakte.
In 1950 is hij dan in het klooster van de minderbroeders in St.-Truiden door Monseigneur Stappers tot priester gewijd. Deze was op verlof uit Congo. Daarvoor was hij een lager geestelijke, een diaken genoemd. Je kunt binnen de katholieke kerk enkel priester worden, als je de Priesterwijding hebt ontvangen.
Thuis in Kaulille werd dit heel groot gevierd! Pater Daemen  heeft in de kerk een eremis gegeven en er werd een heuse stoet op touw gezet, zo groot als een processie. Vader Daemen was schrijnwerker en omdat er indertijd geen grote feestzalen bestonden toverde de familie de schrijnwerkerij om tot feestzaal. Tegenover het huis werd er een Calvarieberg opgericht die voor nichtjes en neefjes als achtergrond voor een foto gebruikt werd.
Nadien is hij in Rekem beginnen studeren, theologie en filosofie, gedurende drie jaar.
En toen is pater Daemen beginnen lesgeven in het college in Heusden, Nederland, Frans, Latijn en Grieks. Dat heeft hij allemaal op zichzelf geleerd. Als priester werd er van je verwacht om dat te kunnen.

Vanaf 1965 was hij eerst in Ronse en in Hoevezavel kapelaan en bevoegd om te mogen preken en sacramenten toe te dienen zoals begrafenissen, huwelijken en dopen.
Van  1975 tot 1995 is hij pastoor in Lillo geweest een daarna is hij op verschillende plaatsen pastoor geweest. Hij reed dan van parochie tot parochie en bleef dan vaak slapen  in Chiro lokalen enzo.
Wisten jullie  trouwens dat “Onze” pater Daemen de pastoor was die in de Sacramentskapel op de Sacramentsberg aan het circuit in Bolderberg wekelijks de zondagsmis deed?
Sinds zijn pensioen woonde hij in het klooster van het college hier in Heusden, maar toen het klooster daar dicht is gegaan is woont hij hier bij ons in wzc Berckenbosch. Hij assisteert  nog wekelijks de eucharistieviering. We hopen dat hij nog heel lang bij ons mag wonen want daarvoor zijn wij hem heel dankbaar.
Met veel dank aan Joseph Bams voor deze foto's