vrijdag 31 januari 2020

Participatietraject bloemenwijk Bolderberg


Ons bestuur H|Z wil voor de inrichting van een veilige alternatieve fietsroute tussen de bloemenwijk en het centrum van Bolderberg en een verkeersveilige Zandstraat komen tot een door de buurt gedragen oplossing.
Daarom wordt onder begeleiding van Netwerk Duurzame Mobiliteit een participatietraject opgestart. De evaluatie van de tijdelijke inrichting op het kruispunt Irislaan/Heidestraat maakt deel uit van dit participatietraject. Bovendien dienen onze diensten opnieuw een dossier voor een verbetering van het kruispunt Zandstraat/Sint-Jobstraat in bij het Agentschap Wegen en Verkeer.