dinsdag 14 januari 2020

KS Vriendenkring bespreek volgende punten nu zondag in de badzaal

Op deze vergadering zal een overzicht gegeven worden van de stand van zaken aangaan de verschillende gesprekken met de Directie van de FDP (Federale Pensioendienst) te Brussel, alsook zal er klaarheid gebracht worden over de mogelijke stappen die de onlangs opgerichte werkgroep zal moeten nemen om tegen eind februari met haar rapport klaar te zijn.

Dit rapport moet een ondersteuning zijn voor de beslissing die de Minister van Pensioenen nu reeds wil nemen in lopende zaken.

Daarnaast zal op vraag van vele ondergrondse mijnwerkers een overzicht gegeven worden omtrent de verschillende toepassingen die niet volgens de Ministeriƫle akkoorden en wetten worden uitgevoerd.

Op deze vergadering zullen de ondergrondse mijnwerkers beslissen om terug een uitstap te maken naar Brussel indien er voor eind februari geen oplossing komt over de toepassing van de bestaande wetten van het mijnwerkerspensioen.

De volgende problemen zullen uitvoerig toegelicht worden.
* Het supplement dat niet in overeenstemming is met de wet.
* Het statuut waarvan de berekening verschillend is van de akkoorden tussen de Nationale regering en de Vlaamse Executieven.
* De neutralisatie van max 6 jaren als zelfstandige en de niet correcte toepassing voor de berekening van het ondergronds
   mijnwerkerspensioen.
* Het laatste jaar van de pensioenberekening wordt niet geteld volgens de wet (KB 50 art 7 24 oktober 1967 )

Namens mijnwerkersvereniging “KS Vriendenkring vzw”.
de studie- en documentatiecentrum “Mijnwerkers voor Werk”
Ir Michel Dylst Voorzitter.
Robert Coens KS Vriendenkring Secretaris
Eddy Melis Secretaris