woensdag 29 januari 2020

Innovatieve geurinstallatie neemt oorzaken van geurverspreiding weg


HOUTHALEN-HELCHTEREN, 28 januari 2020 – Eind vorig jaar nam Remo Milieubeheer maatregelen om de verspreiding van geur tijdens de afvalverwerking tot een minimum te herleiden. Vandaag ontvangt Remo Milieubeheer een delegatie omwonenden, burgemeesters, ambtenaren en experts voor een opvolgbezoek. Tijdens dit bezoek zien (en ruiken) de betrokkenen het effect van de nieuwe geurinstallatie, die de oorzaken van de geur wegneemt. Het bezoek is meteen de start van een structurele dialoog, wat Remo betreft. “We voelen binnen de omgeving een vraag naar informatie. Daarom stellen we ons 100% open en gaan we het gesprek aan.” 

Remo Milieubeheer verwerkt en recycleert afval in Houthalen-Helchteren. De twee afgelopen zomers ontving het bedrijf echter meldingen van geurhinder. Remo Milieubeheer, de betrokken gemeenten en de omwonenden sloegen daarop de handen in mekaar. Er werden ingrijpende maatregelen genomen op het terrein.

Geurinstallatie moet geurproblematiek oplossen De maatregel die het meest in het oog springt? De geurinstallatie, waar Remo 1 miljoen euro in investeerde. Yves Tielemans (Business Unit Manager Remo Milieubeheer) legt uit: “Het zogenaamde Smell Well-systeem blaast via een leiding frisse buitenlucht in de stortplaats. Via een tweede leiding onttrekken we biogas aan het afval. Dit biogas gaat naar de biofilter, die het zuivert en afgeeft aan de buitenlucht. Het biogas dat toch nog ontsnapt, wordt thermisch verwerkt.” 

Smell Well is een gevestigde technologie: “De techniek is ontwikkeld door een Oostenrijks bedrijf met 34 jaar ervaring in milieutechnologie: “Zij brachten al soortgelijke projecten in Duitsland, Canada, Zuid-Korea, Oostenrijk, Tsjechië, Italië en Japan tot een goed eind. We geraakten zelf overtuigd tijdens een bezoek aan hun project in het Nederlandse Braambergen.” 

Belangrijkste bron van geur geëlimineerd Maatregelen nemen is belangrijk. Maar je wil natuurlijk ook de impact van deze maatregelen kennen. Daarom bespreekt een ‘geuropvolgcomité – waar zowel specialisten als omwonenden deel van uitmaken - op regelmatige basis de situatie. Vandaag zijn ze, samen met de andere leden van de zogenaamde ‘toezichtscommissie’, te gast voor een plaatsbezoek.

“Het doel is om de geurverspreiding tegen ten laatste 1 maart 2020 weg te werken. De recente cijfers zijn alvast positief”, weet Yves. “Enerzijds toont een meting van externe VITOexperten aan dat onze activiteiten geen impact hebben op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Anderzijds is het methaangehalte van het biogas (de belangrijkste oorzaak van geur) op de stortplaats sinds de ingebruikname van de installatie gedaald van 26% naar bijna 0%.”

Omwonenden informeren: structurele communicatie, beschikbare metingen en buren op bezoek  Remo Milieubeheer maakt dus serieus werk van maatregelen tegen geurverspreiding: “Afvalverwerking is natuurlijk geen sexy business (lacht). Maar wij verwerken maatschappelijk afval wel op een milieuvriendelijke en propere manier. De opslag van het afval wordt goed gedocumenteerd en bestaat voornamelijk uit fracties die resteren na doorgedreven recyclage en verwerking.  Opslag op het einde van het recyclageproces is op dit moment nog noodzakelijk, in afwachting van technieken die ook deze restfracties in de toekomst nuttig kunnen verwerken. Onze innovatieve technieken worden wereldwijd erkend. Zo waren we vorige week nog gastspreker op een congres over klimaatverandering in Manchester. Desondanks ervaren we in eigen gouw een duidelijke nood aan informatie over onze activiteiten.”

Om nodeloze onrust weg te nemen, versterkt Remo Milieubeheer haar communicatie met de omwonenden: “Rond de jaarwisseling informeerden we iedereen via een brief. Bovendien delen we alle wetenschappelijke metingen en verslagen van het geuropvolgcomité en de toezichtscommissie via www.houthalen-helchteren.be/remo. En dit voorjaar nodigen we alle omwonenden uit voor een persoonlijke rondleiding.”

Over Group Machiels: Group Machiels is wereldwijd actief in milieudiensten, hernieuwbare energie, houtskeletbouw en vastgoed, zowel residentieel als industrieel.  Een treffend voorbeeld van deze laatste is de huidige herontwikkeling van de voormalige Ford-site, een referentieproject voor Limburg waarbij vastgoed en logistiek hand in hand een sociaaleconomische meerwaarde zullen brengen. Het bedrijf heeft zijn thuishaven in Hasselt (België), maar heeft ook een stevige voet aan de grond in Zuid-Amerika (met Chili als uitvalsbasis). De bedrijfsstrategie van Group Machiels is gericht op duurzaamheid, innovatie en doorgedreven internationalisatie