dinsdag 28 januari 2020

Bodycams voor onze PZ H|Z

Beleidsmakers aan het werk
Kort nieuws
- Voor onze politie worden dertien bodycams, vier motorhelmen, een radiosysteem
  en een installatie voor videoverhoor aangekocht.
- De gemeente plaatst drie nieuwe laadpalen op het
  Braderieplein, het Koning Boudewijnplein en aan Heusden station (mobipunt).
- Alle dorpsraden krijgen hun jaarlijkse werkingstoelagen van € 500 uitbetaald op
   basis van hun ingediende verantwoordingsstukken van 2019.