dinsdag 3 december 2019

Voorlopig geen uitbreiding voor de Remo stortplaats

REMO stortplaats in  Houthalen - Helchteren mag voorlopig niet uitbreiden besliste de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een hele periode terug kreeg Remo hier wel een vergunning voor van de deputatie maar de Limburgse Milieukoepel was hiermee verder gegaan en deze kreeg dan voorlopig gelijk. Het zou gaan om een 15  hectare dicht tegen de terril van Zolder en vlakbij de woonwijk Lindeman vanwaar de laatste jaren de meeste klachten komen van de bewoners om geurhinder. Deze uitbreiding was nodig voor het Closing the Cirkel, Remo wil het gestorte afval verwerken in speciale ovens en hiermee energie opwekken. Toch de Limburgse Milieukoepel heeft bij de Raad Van State gevraagd om de vernietiging van de milieuvergunning voor verbranding van de afval. Volgend jaar zal dan een definitief antwoord hiervoor gegeven worden.