zondag 10 november 2019

Viering ""90 jaar Poolse Unie H|Z ""


In de Poolse zaal Millennium werd gisteren een Academische zitting gehouden voor de viering van ""90 jaar Poolse Unie H|Z"" Er waren tal van toespraken waaronder de voorzitster mevr. Pietka Cecilja, en erevoorzitter Czeslaw Szkudlarski en tal van andere prominenten.  Belangrijk te horen  was dat  het ledenaantal dat weer stijgt de laatste maanden. Zo mochten de Poolse Unie H|Z een oorkonde ontvangen voor hun inzet in deze 90 jaar en op de bovenste foto kan je deze oorkonde lezen en de linkse foto is het huidige  Poolse bestuur. Onze gemeente H|Z werd vertegenwoordigd door schepen Dirk Schops van (G|O|E|D)

Hieronder geven wij een overzicht van de voorbije 90 jaar Poolse Unie H|Z


90 jarig bestaan van de Poolse Unie afdeling H|Z op 09 november 2019
De eerste Poolse inwijkelingen kwamen werken in de steenkoolmijnen en vestigde zich op het terrein van de gemeente Heusden rond 1925.
Daar ze de nood voelden aan een verenigingsleven stichtten ze in mei 1929 een afdeling van de Poolse Unie.
Het eerste bestuur was samengesteld als volgt
voorzitter Szaj Andzrej
secretaris Nowak Piet
schatbewaarder  Przbyla Jan

Bij de Poolse Unie sloten er zich in die tijd ook andere aan, zoals Sokol een turnvereniging, verbond Poolse vrouwen, broederschap van de rozenkrans, schuttersverenigingingen en andere.
Tevens werd er ook een Poolse school  opgericht
Ten tijden van de heer Lukasiewicz Leon als voorzitter van Sokol werden er zelfs twee maal verbroederingen in Heusden georganiseerd met jongeren uit Hollad, Frankrijk en Belgiƫ. Tijdens de tweede wereldoorlog schortten onze organisaties hun werking tijdelijk op. Vele jongeren traden toen toe tot het Pools Leger in Frankrijk en Engeland. En ze namen deel aan vele gevechten. Een ervan was een inwoner van Heusden-Zolder, met name Bartkowiak die gevallen is voor de bevrijding van Belgiƫ.

In het begin van 1945 herneemt de Poolse Unie Heusden-Zolder haar aktiviteiten. En in 1947 komen er vele Polen uit Duisland die zich graag aansloten bij onze Poolse Unie.
Op 17 oktober 1948 werd de nieuwe standard gewijd en startte men opnieuw met Poolse taallessen. Kinderen ontbraken er niet voor deze lessen, er waren er zelfs op een bepaald ogenblik 80 aanwezig.

De 15 november 1965 kregen we dank wij dank zij vele inspanningen van voorzitter Nowicki Boleslaw deze zaal waar we nu ons in bevinden van de Kolenmijn van Zolder. Heden is deze zaal eigendom van de Poolse Unie. DFit is nu en plaats van verschillende activiteiten en ontmoetingen. Er werden Poolse taallessen, vergaderingen en repetities van toneel en zangkoor gegeven .
Een van de doelen van de Poolse Unie is het bewaren en ontwikkelen van de Poolse geaardheid en tradities.
Veel succes heeft de toneelgroep geoogst. We moeten wel onderstrepen dat dit alles gebeurt dank zij de inzet en werk van vele leden die vrijwillig steeds hun energie en interesse aan deze zaak gaven.
Het is niet mogelijk om hier iedereen te vernoemen , maar geven toch enkele voorzitters.
Lukasiewicz Leon, Nowak Piotr, Dudek Bronek, Lajca Karzimierz, Rzezniczak Stanislow, Nowicki Boleslaw, Krol Mikolaj
Rozenski Grzegorz was 24 jaar secretaris, 17 jaar leraar Poolse taal, en stichter zangkoor St Gregorius.
De heer Krol Mikolaj was 39 jaar voorzitter
Heden is mevr. Pietka Cecilja onze preses
Szkudlarski Czeslaw 30 jaar schatbewaarder en 23 jaar voorzitter Poolse Unie Limburg en heden de erevoorzitter.
De heer  Hojnacki  Ludwig representeert onze vereniging al 39 jaar met onze vlag.
Nu zien we dat de naoorlogse generatie uitsterft en de tijden veranderen
Pessimisten zeggen dit is het einde van deze organisatie, maar de feiten weerleggen dit.
Er is steeds opnieuw interesse van de jongere generatie en dit zien we aan het ledenaantal dat weer stijgt.
Nu dat we dit 90 jarig jubeleum vieren, hebben we de verwachting dat de Poolse Unie afdeling Heusden-Zolder die ook moeilijke periodes doorstond nog vele vruchtbare jaren zal genieten en ook het 100 jarig jubeleum zal kennen. Dit wens ik van harte
Czeslaw Szkudlarski