donderdag 7 november 2019

Verslag Open Dorpsraad Zolder.

Gisterenavond was er in de harmoniezaal van Zolder een open dorpsraad. Voor deze laatste open dorpsraad was de harmoniezaal aardig volgelopen. Iedereen wie interesse had was gekomen om te weten te komen wat er allemaal te gebeuren stond. Jos Willems voorzitter Dorpsraad Zolder  opende de dorpsraad, door iedereen welkom te heten. Daarna was het woord aan de voorzitter van de jeugdzorg die het had over de Jeugdlokalen Jochem VZW. Voor een goed begrip, de Jochem is nog altijd eigendom van de kerkfabriek. In de Jochem is 10 jaar geïnvesteerd in energie. Sinds 2008 en 2009 is er geïnvesteerd in het terugbrengen van de energiefactuur. Een kostinvestering van 180.000 € over de afgelopen 10 jaar. Ook de feestzaal is aan een opfrisbeurt toe, een nieuwe keuken, het jeugdhuis vernieuwen en de speeltuin. Na het opfrissen van de feestzaal zou deze plaats bieden aan 250 gasten, de kleine feestzaal daarentegen zal apart kunnen verhuurd worden voor kleine feesten van een 90 tal gasten. Met de hele verbouwing is een bedrag gemoeid van 400.000 €. De financiering van de verbouwing zal door deze partners gedragen worden. Het gemeentebestuur voor 60.000€, Toerisme Vlaanderen voor 87.000€, Fluvius voor 3000€, een lening van het Bisdom voor 60.000€, een lening van Duwolim voor 15.000€ en eigen middelen voor 175.500€. Alles samen 400.500€.


Daarna was er een uitnodiging van de Blauwe Wijk. Op 19 november 2019 organiseren Dubo Limburg, Kamp C (provincie Antwerpen) en UCLL een infosessie over het verduurzamen van woningen en hernieuwbare energie. U bent van harte welkom! Tijdens de infosessie zal Dubo Limburg toelichten hoe jij jouw woning toekomst klaar kan maken voor 2050. Zij vertellen onder meer welke maatregelen je kan nemen om je woning te verbeteren, welke premies je hiervoor kan aanvragen en hoe zij jou kunnen helpen. Tenslotte stelt UCLL een mobiele koffer voor die werkt op gelijkstroom. Met de energietransitie voor de deur en de mogelijkheden in hernieuwbare energie, is gelijkstroom misschien we de toekomst. De deelname aan de infosessie is gratis. Toch valt er ook nog iet te vieren in 2020, dan bestaat de Koninklijke Harmonie “De Ware Vrienden” 150 jaar en dat zal uitbundig gevierd worden met een heus feestprogramma. Over naar de orde van de avond na de pauze. Schepen Lode Schops zal de vragen beantwoorden die hem vooraf werden voorgelegd.

1) Rioleringswerken/ welke straten?

Wanneer de start va de werken?
Duurtijd van de werken? (gefaseerde uitvoering) Aansluiting gesplitste riolering? Kosten voor de bewoners? Lode Schops stelt voor om de plannen voor te leggen op een hoorzitting voor de dorpsraad. De werken zullen ongeveer 1,5 jaar duren.

Er zal een hoorzitting
gehouden worden om een toelichting te geven omtrent het rioolstelsel. De Dorpsstraat zal gescheiden gemaakt worden. De woningen zullen afgekoppeld en gescheiden worden. Niet de hele Molenstraat zal gedaan worden. De kosten die gemaakt worden door de het nieuwe rioleringsstelsel zal gedragen worden door de gemeente. Tenzij de bewoners zelf voor de afkoppelingswerken zorgen zullen zij vergoed worden. Alles moet aan de Europese normen voldoen. Zo moet afvalwater van regenwater gescheiden worden.

2) Wanneer afbraak oude CC Muze?
Start bouw school?
Momenteel loopt ART 27 nog in de oude Muze. Zodra alles is opgeruimd zal men overgaan tot het afsluiten van de electriciteit. Alleen het cafetaria zal nog een tijdje openblijven tot waarschijnlijk eind volgend jaar. Volgend jaar wordt er overgegaan tot de aanbesteding. AGION zorgt voor de subsidiëring. Men verwacht dat de werken tegen 2021 zullen kunnen starten. Het wordt een brede school zodat de lokalen ook na de schooluren kunnen gebruikt worden.

3) Wanneer Knip van de Dekenstraat?

In het voorjaar van 2020 zal er een Knip vooropgesteld worden bij wijze van proef. Lode Schops benadrukte dat de Dorpsstraat een fiets en voetganger straat moet worden en waar de auto geen voorrang heeft. Auto’s zullen achter de fietsers moeten blijven. Hij benadrukte ook dat de Ringlaan er niet voor niets werd aangelegd. Ook zullen de auto’s tijdens het begin en einde van de schooluren aan de schoolpoort geweerd worden. Men wil zo meer inzetten op het gebruik van fietsen en te voet gaande schooljeugd.

4) Plannen met Domherenhuis?
Wijziging n.a.v. kap dennenbomen. Men vond het een spijtig voorval dat de dennen moest gekapt worden. De dennen hadden te lijden onder de ziekte “letterzetting” en moesten gekapt worden. Er zal terug een aanplanting van beukenbomen gedaan worden waar de dennen gekapt zijn.

5) Wanneer duidelijkheid invulling Woutershof?
Iedereen weet de het Woutershof een geklasseerd gebouw is en dat men zich aan verplichtingen dient te houden. Er moet een beheersplan opgemaakt worden. Het moet mogelijk zijn om er een horecazaak in onder te brengen. Eer alle formaliteiten vervuld zijn zullen we aan de volgende legislatuur zijn zei Lode Schops.


6) Locatie voor leefbaar buurthuis(met ontmoetingsruimte, horeca) Men vraagt of er inspraak is vanuit de dorpsraad. Bij de opmaak van de plannen moet er met de mensen gepraat worden en een hoorzitting met de aannemer. Lode Schops maakte zich sterk dat de uitvoer van de plannen zijn zoals uitgetekend. Daarna was er nog een korte vragenronde en de Open Dorpsraad werd opgeheven om 22u00.
Met zeer veel dank aan Joseph Bams voor deze informatie en foto's