donderdag 21 november 2019

Meerjartenplan in Heusden-Zolder 1


Heusden-Zolder stelt meerjarenplan voor
Het lokaal bestuur bundelde haar beleidsvisie in een concreet meerjarenplan voor deze nieuwe legislatuur. Hierin is er oog voor toekomstige uitdagingen en diverse eisen die gesteld worden aan een hedendaagse organisatie. Eveneens is ruimte voorzien voor investeringen, met daarbij de nodige mankracht om de uitdagingen vorm te geven. 


Enkele speerpunten uit ons meerjarenplan…

Dienstverlening is maatwerk
Onze inwoners moeten op een efficiƫnte en kwaliteitsvolle manier geholpen worden. We zetten daarom in op een continue verbetering van onze dienstverlening en het ontwikkelen van een gedragen en organisatiebrede visie. Het is de bedoeling om voor alle kanalen, producten en diensten een identieke maatstaf te hanteren. Daarnaast werken we verder aan het vereenvoudigen van onze procedures en nemen we de eerste stappen naar een uniek loket, waar we de klant zo veel mogelijk meteen verder helpen of gericht doorverwijzen. Naast het verder uitbouwen van ons e-loket maken we ook werk van een koppeling tussen onze software voor begraafplaatsen en een GIS-module. Hierdoor wordt de inrichting van onze begraafplaatsen overzichtelijker en de aanpak transparanter voor de burger. Efficiƫntie en klantvriendelijkheid waar de burger centraal staat, blijven in de nieuwe legislatuur prioritair.