donderdag 21 november 2019

Meerjarenplan Heusden-Zolder => 6
En dan de HAM vraag  "" Hoe zit het met onze belastingen """

Het gemeentebestuur wil toch een eerlijke verdeling van de lasten tussen de inwoners van onze gemeente onderling en de bedrijven.  Met een taks shift willen ze de werken belonen met een personenbelasting te laten zakken van 8% naar 7,5% en de onroerende voorheffing stijgt dan van 882 naar 935 opcentiemen. Voor de gemeente zou dit geen verschil maken, maar voor de inwoners zou dit afhangen van de grootte van het inkomen en de grootte van je woning.

Ook Limburg.net wil overal hetzelfde tarief handhaven in onze provincie en verhoogd  de inning hier met €40 per gezin.
Ook zal een extra belasting komen op dragende en verticale constructies zoals elektriciteitspalen, wij hebben er in onze gemeente 78 stuks staan x € 3000 per mast of pyloon wat toch een aardig centje opbrengt. Let op de mast of pyloon moet hoger zijn dan 20 meter en de windmolens met turbines worden hierin niet meegeteld.

Verder zal er ook de horecavergunning komen op alle horecazaken uit de gemeente.
Elke zaak met horeca  moeten in orde zijn met alle vergunningen (bijv. politie, brandweer, drank vergunningen en andere) en iedereen zal 2 jaar de tijd krijgen om aan alle eisen te voldoen. Zo word dan  dit ook gekoppeld aan het GAS-boeten en zelfs de burgemeester kan dan desnoods een zaak laten sluiten. Dit is de voorbije dagen nog op een gunstige manier onthaald op de Middenstandsraad Heusden-Zolder.