donderdag 21 november 2019

Meerjarenplan Heusden-Zolder 4


Meer camera's tegen sluikstorten straatraces en andere in onze omgeving

Er zullen de volgende jaren meer camera's ingezet worden, zowel voor het sluikstorten, straatraces en andere. Hiervoor zal een budget van €360.000 voorzien worden. De camera's zullen bij een firma geleased worden, dit heeft het voordeel dat je steeds de laatste nieuwe snufjes hebt
Bijvoorbeeld een camera komt op een donkere plaats te staan dan zullen hiervoor speciale camera's geplaatst worden waar je op de beelden toch alles kan waargenomen worden.
De gemeente laat de firma weten waar de camera's moeten komen en de firma zal dan de camera daar komen plaatsen.

Natuurlijk gaat de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten onverminderd verder. Naast preventieve maatregelen, stimuleren we de hulp van vrijwilligers in opruimacties zoals Straat.Net en Mooimakers en schaven we de visie rond de plaatsing van vuilnisbakken bij waar nodig. Met het van start gaan van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) krijgen we ook meer slagkracht om de opsporing en aanpak van de overtreders hard te maken.

Veilige omgeving
Veiligheid blijft ook in de nieuwe legislatuur een topprioriteit. Met het van start gaan van de gemeentelijke administratieve sancties krijgt onze gemeente, alvast een extra wapen in de strijd tegen sluikstort, straatraces of andere vormen van overlast. Het bestuur geeft bij deze een krachtig signaal met een nog doortastende aanpak. Ook investeren we in onze politiezone en bekijken we op welke manieren we ook efficiƫnt kunnen inzetten op reeds bestaande middelen.